Dzisiejsza data:

kalendarium

1793 - zakupił kamienicę przy ulicy św. Jana od Urszuli z Morsztynów Dembińskiej
1796 - uzyskał prawo miejskie
1801 XI 16 - zakupił od krakowskiego Magistratu budynek dawnego kościoła i klasztoru przy ulicy św. Jana
1818 - zakupił trzy kamienice (Turczykowską, Florkowskich i Skalskich) przy ulicy Sławkowskiej i wraz z oberżą "Pod Królem Węgierskim" cały kompleks, według planów Szczepana Humberta, przekształcił w latach 1820 - 1821 w olbrzymi hotel, nazwany później Saskim
1834 V 11 - został pierwszym królem kurkowym (po wznowieniu Bractwa Kurkowego w 1831 roku)