Dzisiejsza data:

życiorys

           W latach 90. XVIII wieku otworzył w Krakowie filię handlu win. Był właścicielem domu zajezdnego "Pod Królem Węgierskim" (przekształconym następnie na Hotel Saski).
W latach 20. XIX wieku udostępnił swój lokal na siedzibę Towarzystwa Przyjaciół Muzyki (w 1822 roku, w dowód wdzięczności, na jednym z koncertów odśpiewano kantatę skomponowaną na jego cześć przez Kazimierza Nowakiewicza).
           Był właścicielem domu przy ulicy Szpitalnej 15, tzw. rajsztuli przy obecnej ulicy Starowiślnej, gdzie mieściła się szkoła jazdy UJ oraz domu na przedmieściu Piasek.
Działacz Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej i Towarzystwa Strzeleckiego Krakowskiego (dawne Bractwo Kurkowe, wznowione w 1831 roku). Został wybrany pierwszym królem kurkowym. Na pamiątkę swego panowania ofiarował braciom kurkowym medal z dedykacją: Zum andenken von Schützenkönig Mathias Knotz.
           Podczas powodzi w 1813 roku uratował oddział 18 Węgrów, żołnierzy armii austriackiej, zaskoczonych przez powódź w Dębnikach, za co został odznaczony przez cesarza Franciszka I. Pozostawił hojne legaty dla Towarzystwa Dobroczynności oraz Arcybractwa Miłosierdzia i Banku Pobożnego, a także środki na budowę szpitali św. Łazarza i Bonifratrów.