Dzisiejsza data:

Jan Krüger

drukarz

Według wzmianek archiwalnych Krüger działał w Krakowie w XV wieku. Nie zachowały się jednak żadne jego wydawnictwa.

źródła:

Helena Szwejkowska: Książka drukowana XV–XVIII wieku. Zarys historyczny. Wrocław-Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975