Dzisiejsza data:

Eugeniusz Roman Kułaga

(1 listopada 1925 Auby Francja – 20 stycznia 1990)

dyplomata

rodzina

syn Michała i Antoniny

biogram

           Do szkoły powszechnej i średniej uczęszczał w Auby, następnie ukończył studia na Wydziale Dyplomatyczno-Konsularnym Szkoły Głównej Służby Zagranicznej. Po II wojnie światowej rozpoczął pracę w Konsulacie Generalnym RP w Paryżu, następnie przeszedł do Wydziału Łączności Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pracował w ambasadzie w Waszyngtonie, Londynie i w Paryżu, pełnił szereg funkcji na różnych stanowiskach dyplomatycznych.

           Pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

kalendarium

1944-1946 - członek Młodzieży Komunistycznej Francji oraz Związku Młodzieży Polskiej "Grunwald"

1945 – wstąpił do PPR, następnie w PZPR

1946 - rozpoczął pracę w Konsulacie Generalnym RP w Paryżu

1946-1947 - w Wydziale Łączności w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

1946-1947 - członek Związku Walki Młodych

1947 – został członkiem Związku Młodzieży Polskiej

1947-1949 - w Ambasadzie RP w Waszyngtonie

1949-1950 - w protokole dyplomatycznym

1950 - w ambasadzie RP w Londynie

1955–1956 - w Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli Wietnam, Laos

1958 VII 5 - dyplom magistra Szkoły Głównej Służby Zagranicznej – Dział Dyplomatyczno-Konsularny

1969-1975 – stały przedstawiciel PRL przy Organizacji Narodów Zjednoczonych a Nowym Jorku

1980 IX 11 – 1984 IV 3 - ambasador nadzwyczajny i pełnomocny PRL w Republice Francuskiej

1986 - W trakcie spotkania państw - sygnatariuszy aktu końcowego KBWE zgłosił inicjatywę zorganizowania w Krakowie Sympozjum KBWE na temat dziedzictwa kulturalnego Europy