Dzisiejsza data:

Leon Kulczyński

(5 sierpnia 1847 Kraków – 9 października 1932 Kraków).

pedagog i pisarz

rodzina

syn Leona, prowadził prywatną jadłodajnię dla studentów i pracowników umysłowych, i Joanny Frech

      

brat Władysława Jana (1854-1919), żona Anna Chełmecka (1860-1921)
23 listopada 1879 roku poślubił Jadwigę (1859 - 1946), córkę Stefanii i Karola Estreicherów

dzieci:

 1. Maria (1880-1908), mąż Teodor Hoffmann (1874-1959), architekt;

 2. Bronisława (19 maja 1882-14 października 1965), nauczycielka w szkole wydziałowej w Krakowie, w 1930 debiutowała jako pisarka w Poznaniu, gdzie mieszkała z mężem Ignacym Steinem (21 XII 1875-7 VII 1964),

  1. dzieci: Zofia (1910-1995), ukończyła prawo w Uniwersytecie Poznańskim, była tam asystentką, a potem sędzią, prokuratorem, prawnikiem w Ministerstwie Kultury i Sztuki, publikowała wiersze w Kamenie, Tygodniku Kulturalnym, Literaturze, została członkiem Związku Literatów Polskich, jej mąż Bohdan Kazimierz Dormanowski, prawnik, zginął w Katyniu, mają córkę Marię;

  2. Kazimierz (1912-2000), absolwent chemii Uniwersytetu Poznańskiego, pracownik poznańskiej „Lechii”, żona Halina Rozanowska, urzędniczka poznańskiej Akademii Ekonomicznej, ich syn Zbigniew (1950-), inżynier elektronik;

  3. Mieczysław (1913-1940), biolog i geograf, nauczyciel w Collegium Marianum i asystent Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego, zmarł w czasie wojny w Związku Radzieckim;

  4. Leon (1916-1992), prawnik, pracownik banku we Wrocławiu, zajmował się zegarami, nauczył się złotnictwa, jego żona Zofia pracowała jako lektorka romanistyki w Uniwersytecie Wrocławskim, córki: Anna (1950-1990) i Zofia, architekt;

  5. Krystyna (1924-), pracowała jako księgowa w poznańskim Liceum im. Heleny Modrzejewskiej;

 1. Jadwiga (13 października 1886-18 marca 1943), mąż Teodor Hoffmann (1874-1959), architekt, mieli jedenaścioro dzieci:

  1. Maria Teodora (1911-1966), zakonnica w klasztorze Urszulanek;

  2. Ewa (1913-), pracowała w krakowskim „Społem”, działaczka PTTK, przewodnik turystyczny;

  3. Anna (1915-), pielęgniarka, żona doktora medycyny Zdzisława Wyki, mają troje dzieci: Jerzy – chirurg w Proszowicach, Barbara – pielęgniarka w szpitalu im. Biernackiego w Krakowie, Zdzisław – inżynier mechanik;

  4. Karol Leon (1916-1978), pracownik banku w Myślenicach, żona Anna z Hoffmanów (córka stryjecznego brata), dwoje dzieci: Marta, absolwentka szkoły hotelarskiej, Piotr, inżynier geodeta, artysta wypalający w glinie;

  5. Adam (1918-), artysta grafik, jego żona to Ewa Kierska (1924-2013), artystka malarka;

  6. Jadwiga (1919-1991), absolwentka weterynarii, docent w Akademii Rolniczej we Wrocławiu, żona weterynarza Zbigniewa Czajkowskiego, dwoje dzieci: Tomasz – asystent Politechniki Szczecińskiej i Maria – przedszkolanka, mieszka z mężem w Krakowie;

  7. Teresa (1923-), pracowała w księgarni w Piotrkowicach Wielkich koło Proszowic, mąż Fabian Śmitkowski, młynarz, mają czworo dzieci: Stanisław, major Wojska Polskiego i działacz sportowy, Jan, młynarz, Paweł, prowadzi gospodarstwo rolne i tartak; Jadwiga (1950-), absolwentka UJ, bibliotekarka, pracuje w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych przy ul. Kanoniczej w Krakowie, opiekuje się spuścizną po Karolu Estreicherze juniorze;

  8. Teodor (1925-1945), był studentem architektury AGH w Krakowie;

  9. Zofia (1926-), pielęgniarka we Wrocławiu, mąż Zbigniew Rodakiewicz (1920-), inżynier mechanik, wykładowca w Zespole Szkół Rolniczych, mają dwóch synów: Jacek, absolwent wrocławskiej AR, Grzegorz, technik elektryk w Żorach;

  10. Jan (1927-), architekt, zaprojektował dom przy ul. Czarnowiejskiej 63a-b-c, przy ul. Węgierskiej 10, zespół domów w zabudowie plombowej w Tarnowie, około 30 domków jednorodzinnych między Krakowem a Olkuszem, tuczarnię w Cichawie, wytwórnię pasz w Bloku Dobryszyckim koło Radomska, żona Stanisława z domu Czopkówna pracowała w Zarządzie Robót Wodno-Melioracyjnych w Krakowie, ich dwie córki: Elżbieta, absolwentka biologii UJ, pracownica Wojewódzkiej Insoekcji Sanitarnej w Krakowie, mąż Wacław Kujbida, architekt, Maria Magdalena, absolwentka Wydziału Grafiki ASP w Krakowie, mąż Paweł Dobrzycki, architekt, scenograf, absolwent krakowskiej ASP;

  11. Andrzej (1930-1970), był kierowcą oddziału PKS w Myślenicach, żona Emilia, syn Bronisław Andrzej, mechanik, mieszka w Myślenicach

     4. Zofia (14 sierpnia 1888 - prawdopodobnie 11 września 1944), magister farmacji, pracowała w aptece Pod Gwiazdą przy ul. Floriańskiej, zamordowana przez Niemców w czasie okupacji, w obozie w krakowskim Płaszowie

bliźniaki:

     5. Teresa (27 września 1894-1992), pielęgniarka, nauczycielka i wychowawczyni, stypendystka Rockefellera, w latach 1941-1944 zorganizowała i prowadziła tajną szkołę położnych w Warszawie

     6. Leon (27 września 1894 – 7 listopada 1915), słuchacz prawa UJ i chorąży 2 pułku piechoty II Brygady Legionów, zginął bohaterską śmiercią pod Bieglowem na Wołyniu

biogram

           Był nauczycielem i dyrektorem w krakowskich gimnazjach, doprowadził do znacznego podniesienia poziomu nauczania. Zabiegał o budowę nowego gmachu dla Gimnazjum im. Bartłomieja Nowodworskiego przy ul. Na Groblach 9. Członek komisji Akademii Umiejętności do spraw badań historii i oświaty w Polsce. Opracował projekt praktycznego kształcenia nauczycieli, jego staraniem praktykę pedagogiczną w Gimnazjum św. Anny odbyło w latach 1895 - 1914 około 100 kandydatów.
           Autor licznych rozpraw i artykułów oraz przekładów prac pedagogicznych, w pracy naukowej skupiał się na zagadnieniach praktycznych nauczania. Otrzymał tytuł c.k. radcy rządu.
           Pochowany na Cmentarzu Rakowickim (pas 44, rząd północno-wschodni, narożnik). 

wybrane prace:

1875Kilka słów o M. K. Sarbiewskim szczególnie w stosunku do Horacyusza

1883Wykształcenie nauczycieli gimnazyalnych

1893 Konferencya dyrektorów szkół średnich galicyjskich

1894Wystawa we Lwowie w 1894 r. Szkoły

1899 Obrady w sprawie reformy szkół średnich we Lwowie w październiku r. 1898

1906 - Praktyczny kurs kształcenia nauczycieli szkół średnich
1911 - Ogólne zasady pedagogiki

kalendarium

1867 – ukończył Gimnazjum św. Anny

1867-1872 - studiował na Wydziale Filozoficznym UJ
1872 IV 12 - 1883 - nauczyciel w Gimnazjum św. Anny

1873 VI 11 – złożył egzamin zawodowy

1873 IX 6 – mianowany nauczycielem rzeczywistym

1880-1931 - prowadził wykłady z pedagogiki na UJ
1883-1887 - nauczyciel w Gimnazjum im. Jana Sobieskiego

1887 X 27 – został awansowany na stanowisko dyrektora Gimnazjum św. Anny
1887 XI 22 - 1922 - dyrektor Gimnazjum św. Anny (od 1928 roku im. Bartłomieja Nowodworskiego
1887 – został członkiem Komisji dla Naukowych Spraw Szkolnych

1900 I 1 – otrzymał VI rangę w zawodzie
od 1891 - członek Krakowskiej Komisji Egzaminacyjnej dla Kandydatów na Nauczycieli w Gimnazjach i Szkołach Realnych

1892 – organizator pierwszego w Galicji kursu praktycznego kształcenia nauczycieli gimnazjalnych

1894 – otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Franciszka Józefa
1913-1925 - opiekun Koła Pedagogicznego

1928 – uczczono jego zasługi tablicą pamiątkową wmurowaną w ścianę klatki schodowej Gimnazjum św. Anny

źródła:

Jan Adamczewski, Krakowskie rody, Kraków 1994

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 2000

Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 06.05.2020