Dzisiejsza data:

Witold Zenon Krzyżanowski

(13 grudnia 1897 Kraków – 19 stycznia 1972 Kraków)

prawnik, ekonomista

rodzina

syn Stanisława (1865 – 1917), historyka, profesora UJ, i Wandy z domu Korytkowskiej (1865 – 1947)

rodzeństwo: Stefan, zmarł młodo, Kazimierz, poślubił Zofię Rubczyńską, Władysław

poślubił Alicję Wentkowską (1896 – 1971), mieli córkę Krystynę

biogram
           Uczestnik I wojny światowej w armii austriackiej, następnie żołnierz Wojska Polskiego.
           Zastępca profesora w Katedrze Geografii Gospodarczej KUL, profesor, dziekan i prodziekan Wydziału Prawa KUL, równocześnie wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Pod koniec lat 30-tych XX wieku pełnił on w Lublinie funkcję radnego miejskiego.
           Uczestnik kampanii wrześniowej w randze porucznika, jeniec sowiecki, zbiegł z niewoli.
           Aresztowany w Sonderaktion, gdy przyszedł na UJ na spotkanie w sprawie pracy, więzień Sachsenhausen i Dachau, po zwolnieniu pracował jako robotnik.
           Po wojnie profesor ekonomii politycznej UJ, dziekan Wydziału Prawa. Zajmował się zagadnieniami gospodarki wojennej oraz kapitału. Wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomicznej (WSE), współorganizator i wykładowca Wyższej Szkoły Nauk Społecznych.
           Pochowany na cmentarzu Rakowickim (Kwatera JD zachodnia, grobowiec rodzinny).

wybrane publikacje:

1927Terytorialne rozmieszczenie przemysłu

1928Parlamentaryzm gospodarczy

1933Polityka ekonomiczna faszyzmu

kalendarium

1914 – 1918 – w latach I wojny światowej walczył w szeregach armii austriackiej

1918 XI - wstąpił do Wojska Polskiego

1920 - brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej

1920 - został zdemobilizowany

1921 – został członkiem Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie

1921 – 1923 – referent i kierownik biura Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie

1922 - obronił doktorat z prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim

1923 - został zastępcą profesora ekonomii w Katedrze Geografii Gospodarczej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

1924 – 1925 – prowadził studia badawcze na Uniwersytecie Yale, później przez klika miesięcy pracował jako robotnik w zakładach Forda w Detroit

1928 - uzyskał stanowisko docenta ekonomii na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie

1929 - otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

1933 – 1935 – dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL

1935 - habilitował się na Uniwersytecie Warszawskim i otrzymał tam stanowisko docenta

1935 – radca Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie

1936 – 1939 – wykładał również na Uniwersytecie Warszawskim

1936 XII – będąc radnym na sesji rady Miejskiej wystąpił z ideą budowy rozgłośni radiowej w Lublinie. Swoje stanowisko argumentował następująco: „Jako miasto 120-tysięczne, mające świetne tradycje historyczne i obecnie odgrywające wielka rolę w szerzeniu kultury polskiej na wschodzie, Lublin odczuwa potrzebę radiowej stacji nadawczej”. Jednak pomimo starań władz miejskich nie udało się przed wojną zrealizować planu utworzenia lubelskiej rozgłośni radiowej

1939 IX - brał udział w stopniu porucznika w kampanii wrześniowej, dostał się do sowieckiej niewoli, zbiegł z transportu

1939 XI 6 - został aresztowany w czasie Sonderaktion Krakau, osadzono go w koszarach przy ul. Mazowieckiej w Krakowie, następnie przeniesiono do więzienia we Wrocławiu. Został wywieziony do KL Sachsenhausen. Przeniesiono go do KL Dachau (według T. Wrońskiego został 8 lutego 1940 r. zwolniony z KL Sachsenhausen)

1940 - został zwolniony z obozu, pracował fizycznie jako robotnik
1945 XI - został profesorem ekonomii politycznej UJ i wykładał na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie

1945 XII – uczestniczył w Zjeździe Założycielskim Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Łodzi

1945 – 1947 – wiceprezes Zarządu Głównego PTE

1946 II – współtworzył Oddział Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie i został jego pierwszym prezesem (do 1958)

1948 – 1958 i 1967 – 1971 – członek Rady Towarzystwa Ekonomicznego

1957 I 25 – przywrócono mu prawo prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami

1953 – 1954 – pracował w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
1960 - 1963 - dziekan Wydziału Prawa UJ

źródła:

Beata Kucia-Guściora Witold Krzyżanowski [w] Dziekani Wydziału Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2008