Dzisiejsza data:

Krzysztof Kozłowski

(18 VIII 1931 Przybysławice – 26 III 2013 Kraków)

publicysta, polityk

rodzina

syn Tomasza i Jadwigi z domu Postępskiej

brat Stefana

poślubił Alicję, mają córkę

biogram

           Po ukończeniu I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego studiował nauki filozoficzne i społeczne na KUL, gdzie uzyskał tytuł doktora filozofii. Związany ze środowiskiem „Tygodnika Powszechnego", zastępca redaktora naczelnego, między innymi redagował najlepszą w PRL rubrykę wiadomości „Obraz tygodnia”. Po powstaniu „Solidarności” doradca Komisji Robotniczej Hutników w Nowej Hucie oraz ekspert NSZZ „Solidarność", członek Komitetu Obywatelskiego przy L. Wałęsie, uczestnik obrad Okrągłego Stołu.

          W rządzie Tadeusza Mazowieckiego podsekretarz stanu, następnie minister spraw wewnętrznych. Do jego zadań należało przeprowadzenie demokratycznych reform w MSW. Był przewodniczącym komisji weryfikującej oficerów Służby Bezpieczeństwa i pierwszym szefem Urzędu Ochrony Państwa. Przedstawiciel polskiego parlamentu w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy.

          Pochowany na Cmentarzu Salwatorskim.

kalendarium

1950 - 1956 - studiował nauki filozoficzne i społeczne na KUL

1956 – został członkiem redakcji „Tygodnika Powszechnego"

1957 - uzyskał tytuł doktora filozofii

1965 – 2007 – pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego

1967 - 1988 - wykładowca nauk politycznych na KUL

1980 – 1981 - doradca Komisji Robotniczej Hutników w Nowej Hucie oraz ekspert NSZZ „Solidarność"

1989 V - w czasie gwałtownych zadym w Krakowie razem z Janem Rokitą i Leszkiem Moczulskim próbował negocjować między dowódcami oddziałów ZOMO a demonstrantami

1989 - uczestnik obrad Okrągłego Stołu

1989 – 2001 - senator RP

1990 - podsekretarz stanu

1990 V 11 – VII 31 – szef Urzędu Ochrony Państwa

1990 VII 6 – minister spraw wewnętrznych

źródła:

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 2000