Dzisiejsza data:

Mieczysław Karaś

(10 II 1924 Przędzel – 10 VIII 1977 Kraków)

językoznawca

rodzina

syn Józefa, kowala oraz Anieli z domu Byra

biogram

           W okresie II wojny światowej działał w konspiracji najpierw w ZWZ, później w AK. Uczęszczał na tajne komplety, zdał maturę, następnie studiował polonistykę na UJ. Uzyskał doktorat, został profesorem, pełnił funkcję prorektora i rektora UJ. Kierownik Katedry Języka Polskiego, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UJ, kierownik Pracowni Atlasu i Słownika Gwar Polskich Zakładu Językoznawstwa PAN, przewodniczący Komitetu Językoznawstwa PAN i Międzynarodowej Komisji Onomastycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Redagował pismo „Onomastica”, autor ponad 300 prac z dziedziny dialektologii, onomastyki, historii języka polskiego oraz współczesnego języka polskiego, ponadto licznych prac edytorskich. Po jego śmierci ukazał się wybór pism Język polski i jego historia.

Pochowany na Cmentarzu Rakowickim (kwatera LXIXPASA, rząd 1, miejsce 10).

wybrane publikacje:

1955 - Nazwy miejscowe typu Podgóra, Zalas w języku polskim i w innych językach słowiańskich

1965 - Polskie dialekty Orawy (cz. 1)

1968 - Toponimia Wysp Elafickich na Adriatyku

1969 - Mariana z Jaślisk Dykcjonarz słowiańsko-polski z roku 1641

1970 - Statuty kapituły norbertańskiej z r. 1340 w tłumaczenia polskim z r. 1541 (z Z. Perzanowskim)

1977 - współredaktor Słownika wymowy polskiej (z M. Madejową)

1986 - wybór pism Język polski i jego historia

kalendarium

1944 – zdał maturę w Nisku

1945 - 1950 - studiował polonistykę na UJ

1954 - uzyskał doktorat na UJ

1959 - kierownik Pracowni Atlasu i Słownika Gwar Polskich Zakładu Językoznawstwa PAN

1966 - profesor nadzwyczajny

1966 - 1972 – prorektor UJ

1967 - redaktor naczelny Małego atlasu gwar polskich (t. 1-13 1957 - 1972)

1968 - kierownik Katedry Języka Polskiego

1971 – profesor zwyczajny, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UJ

1972 - 1977 - rektor UJ

1972 - otrzymał nagrodę państwową I stopnia (zespołową)

1975 – 1977 - przewodniczący Komitetu Językoznawstwa PAN i Międzynarodowej Komisji Onomastycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

źródła:

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 2000