Dzisiejsza data:

Hieronim Eugeniusz Kubiak

(30 IX 1934 Ruda Pabianicka koło Łodzi - )

socjolog, działacz polityczny

biogram

           Absolwent rusycystyki, studiował socjologię na UJ, został pracownikiem UJ. Obecnie emerytowany profesor Instytutu Socjologii UJ, wykładowca Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. W okresie PRL-u działacz polityczny, wybrany do najwyższych władz partyjnych. Uczestnik obrad Okrągłego Stołu ze strony rządowej. Działał w Zrzeszeniu Studentów Polskich, współzałożyciel Stowarzyszenia „Kuźnica” w Krakowie. Specjalista w dziedzinie socjologii zagadnień etnicznych, narodów i procesów narodotwórczych, władzy i polityki; prowadzi badania nad polskimi migracjami międzynarodowymi, teorią narodu oraz aspektami etnicznymi i transformacjami politycznymi w Europie Centralnej i Wschodniej.

          Publikował w wielu czasopismach naukowych w Polsce i za granicą. Bibliografia prac ogłoszonych drukiem liczy 180 pozycji.

          Za swoją działalność otrzymał wiele nagród i odznaczeń.

wybrane publikacje:

1972 - Religijność a Środowisko społeczne

1975 - Rodowód narodu amerykańskiego

1992 - Mniejszości polskie i Polonia w ZSRR (współautor)

1997 - Partie polityczne w wielkim mieście

2007U progu ery postwestfalskiej. Szkice z teorii narodu

kalendarium

1952 – rozpoczął studia magisterskie w UJ

1953 – 1989 - członek PZPR

1956 - absolwent rusycystyki

1964 – absolwent socjologii UJ

1969 – został członkiem Komitetu Nauk Socjologicznych PAN

1970 – został pracownikiem UJ

1970 - 1974 - wicedyrektor Instytutu Socjologii

1972 - 1994 – członek Komitetu Badania Polonii PAN

1974 – 1976 - kierownik Zakładu Polonijnego oraz Polonijnego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego

1974 - 1994 - redaktor naczelny „Przeglądu Polonijnego"

1974 - 1994 – redaktor „Prace Polonijne” („Zeszyty Naukowe UJ)

1976 - laureat nagrody miasta Krakowa

1976 - 1991 - dyrektor i przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badań

1976 - 1994 – redaktor naczelny serii „Biblioteka Polonijna"

1978 – wyróżniony medalem Komisji Edukacji Narodowej

1978 – został członkiem International Sociological Association (ISA)

1978 - 1986 - wiceprzewodniczący The Research Committee on Migration ISA

1979 – uzyskał tytuł profesora UJ

1981 VII - 1986 - członek Biura Politycznego KC PZPR

1981 - 1983 - przewodniczący komisji KC PZPR powołanej do wyjaśnienia przyczyn i przebiegu konfliktów społecznych w dziejach Polski Ludowej (tzw. raport Kubiaka)

1986 – został przewodniczącym Ogólnopolskiego Komitetu Pokoju (od 1989 Ogólnopolskiej Koalicji Pokoju)

1989 - uczestnik obrad Okrągłego Stołu

1998 – członek Fundacji „Semper Polonia”

2002 – odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

2005 – otrzymał indywidualną nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy

źródła:

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 2000

czytaj więcej …