Dzisiejsza data:

Mikołaj Kamieniecki

(1460 Zamek Kamieniec w Odrzykoniu – 12 IV 1515 Kraków)

hetman wielki koronny, wojewoda krakowskich

rodzina

syn Henryka i Katarzyny Pieniążek

rodzeństwo: Andrzej; Stanisław Seweryn; Marcin (1460 – 1530), hetman polny koronny, żona Jadwiga Sienieńska; Klemens (1460 – 1536), żona Elżbieta z Paniowa; Henryk Andrzej (1460 – 1494), starosta bełzki; N. „Pampuga”, mąż Mikołaj Strzeżowski; Anna, mąż Jan Próchnicki; Jan (1463 – 1513), starosta bełski, kasztelan lwowski, żona Anna Buczacka

poślubił 15 III 1510 Annę Melsztyńską z Książa, nie mieli dzieci

biogram

           Dziedzic zamku Kamieniec oraz Odrzykonia, Węglówki, Komborni, Woli Komborskiej, Jabłonicy, Malinówki i wójtostwa Szymborskiego. Związany był z dworem królewskim Kazimierza Jagiellończyka, Jana Olbrachta i Zygmunta I Starego. Osiągnął najwyższe stanowiska w państwie - był kasztelanem sandomierskim, hetmanem małopolskim oraz pierwszym w historii wojska polskiego hetmanem wielkim koronnym. Był znakomitym żołnierzem, który nie przegrał żadnej bitwy, gorzej mu się wiodło w interesach – po śmierci pozostawił masę nie spłaconych długów. Uczestniczył w wielu wyprawach orężnych, był mistrzem wojny z Mołdawianami, prawdziwy kunszt pokazywał w licznych starciach z Tatarami.

           Zmarł w Krakowie, pochowany został w katedrze wawelskiej, zapewne w kaplicy Św. Mikołaja.

kalendarium

1484 - 1515 - związany z dworem królewskim

1493 – 1514 – kasztelan sandomierski, sanocki

1494 – odniósł pod Wiśniowcem zwycięstwo nad Tatarami

1505 - mianowany został wojewodą sandomierskim

1506 – pod Czerniowcami rozbił pod Czerniowcami oddział wojsk mołdawskich prekułaba Kopacza

1507 III 21 – mianowany wojewodą krakowskim

1508 – rozbił na Podolu oddziały Tatarów krymskich

1509 – stoczył zwycięską potyczkę z wojskami hospodara mołdawskiego Bogdana III Jednookiego w rejonie Chocimia

1512 IV 28 – Łopuszno w „bitwie pod Wiśniowcem” wraz z Konstantym Ostrogskim pobił Tatarów, których czwarta część zginęła, uwolniono jasyr 16 000 ludzi i 10 000 koni

1515 – został obdarzony królewskim zaufaniem, miał opiekować się krajem podczas nieobecności Zygmunta Starego, który wyjechał na zjazd do Wiednia

źródła:

Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 17.03.2018

Mikołaj Kamieniecki [W:] Polski Słownik Biograficzny. T. 11, s. 517