Dzisiejsza data:

Franciszek Kroebl

XIX wiek

dyrektor policji, urzędnik niemiecki

Stał na czele starostwa grodzkiego

1846 II 26 – na polecenie generała Collina wojsko wraz z rezydentami opiekuńczych mocarstw, prezesem Senatu ks. Schindlerem, senatorem Księżarskim, generałem Chłopickim,bankierem Kirchmajerem i Kroeblem wycofało się na Podgórze

1849 VII 6 - Powstało w Krakowie starostwo grodzkie, na czele którego stanął Franciszek Kroebl. Podlegały mu policja i żandarmeria całego okręgu krakowskiego