Dzisiejsza data:

Hieronim Konarski

imię zakonne Stanisław od św. Wawrzyńca

(30 IX 1700 Żarczyce – 3 VIII 1773 Warszawa)

pijar, reformator szkolnictwa

           Na szczycie ażurowej bramki zamykającej wejście do podziemia kościoła Pijarów, znajduje się jego popiersie odkute z końcem XIX wieku przez Tadeusza Błotnickiego.

           Medalion z jego podobizną zdobi fasadę domu Towarzystwa Naukowego Krakowskiego ul. Sławkowska 17.

1736 IX 17 – 23 VI 1737 – przebywał w Krakowie, uczył młodych pijarów nauk politycznych i języków nowożytnych

1882 II 13 - w kościele oo. Pijarów wmurowano urnę z jego sercem

czytaj więcej iPSB …