Dzisiejsza data:

Jan Stanisław Janowski

(20 VI 1928 Kielce – 3 IV 1998 Kraków)

specjalista z dziedziny metalurgii i inżynierii materiałowej, działacz polityczny i sportowy, rektor AGH

rodzina

syn Franciszka i Kazimiery

biogram

           Ukończył studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, został profesorem tej uczelni oraz pełnił funkcję jej rektora.
           Jest autorem blisko 180 prac naukowych i ekspertyz z zakresu wielkopiecownictwa, redukcji, własności i struktury tlenków żelaza i tworzyw metali.
           Był działaczem oraz członkiem honorowym TS „Wisła", kierował Sekcją Koszykówki oraz był współtwórcą jej sukcesów. Był sędzią i przedstawicielem polskiej koszykówki we władzach Międzynarodowej Federacji Koszykówki (FIBA). Był również działaczem Okręgowego Związku Koszykówki oraz Polskiego Związku Koszykówki, a także PKOI.
           Został wyróżniony tytułem Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej, Złotym Medalem FIFA, Medalem Ruchu Olimpijskiego. Odznaczony między innymi Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
           Pochowany na Cmentarzu Rakowickim (kwatera XLVII, rząd wschodni, miejsce 2).

wybrane publikacje:

1967 - Podstawy metalurgii ogólnej
1972 - Proces wielkopiecowy
1979 - wraz z Ryszardem Beneschem i K. Mamro Metalurgia żelaza: podstawy fizykochemiczne procesów

kalendarium

1949 - został działaczem i kierował Sekcją Koszykówki TS "Wisła"
1950 - podjął pracę w Katedrze Technologii Ciepła i Paliw
1952 - ukończył studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
1963 - uzyskał doktorat
1965 - wstąpił do Stronnictwa Demokratycznego
1968 - habilitował się
1968 - odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi
1972 - został prof. nadzwyczajnym
1972 - otrzymał nagrodę państwową I stopnia (zespołową)
1972 - 1978 - był dziekanem Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej AGH
1973 - został członkiem Institute of Metals w Londynie oraz Komisji Metalurgii PAN
1975 - 1978 - dyrektor Instytutu Metalurgii
1975 - 1989 - przewodniczący Krakowskiej Rady Okręgu SD
1976 - 1991 - był posłem na Sejm (VII, VIII, IX i X kadencji)
1978 - został prof. zwyczajnym
1978 - 1981 - był prorektorem AGH
1978 - został członkiem SKOZK
1980 - 1987 - kierował Zakładem Wielkopiecownictwa w Instytucie Metalurgii
1987 - 1993 - pełnił funkcję rektora AGH
1988 - został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski
1989 - uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu
1989 IX 12 - 1990 XII 14 - zajmował stanowisko wicepremiera i ministra - kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń w rządzie Tadeusza Mazowieckiego
1989 - był twórcą Komitetu Badań Naukowych oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
1989 - został honorowym przewodniczącym Krakowskiej Rady Okręgu SD
1991 - 1995 - był członkiem Rady ds. Nauki przy Prezydencie RP
1993 - został przewodniczącym Stronnictwa
1997 - został doktorem honoris causa AGH