Dzisiejsza data:

Robert Ludwik Jahoda

od 1919 Robert Ludwik Jahoda-Żółtowski

(24 XI 1891 Kraków – 21 VI 1972 Kraków

introligator, polityk

rodzina

syn Roberta i Emilii z domu Żółtowskiej

brat Zofii

nie założył rodziny

biogram

           Ukończył Gimnazjum św. Anny w Krakowie, odbył studia w Akademii Handlowej oraz prawnicze na Uniwersytecie Wiedeńskim, uzyskał doktorat na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zdał egzamin czeladniczy i mistrzowski w zawodzie introligatora. W czasie I wojny światowej walczył w armii austriackiej na froncie rosyjskim, później na froncie włoskim. Wrócił do Polski ze zwartym oddziałem obsługi artyleryjskiej (wyposażonej w konie, uzbrojenie i zapasy pieniężne) i złożył raport przed Polską Komisją Likwidacyjną w Krakowie. W Wojsku Polskim był oficerem instrukcyjnym i referentem oświatowym, adiutantem Komendy Miasta Kraków, oficerem w Zbrojowni Kraków, następnie w Generalnym Inspektoracie Artylerii, oficerem interwencyjnym w Oddziale II Dowództwa Okręgu Generalnego Kraków.

           W okresie międzywojennym prowadził z ojcem zakład introligatorski w Krakowie. W latach 30. jako mistrz introligatorski został członkiem zarządu Związku Izb Rzemieślniczych oraz prezesem Krakowskiej Izby Rzemieślniczej i sędzią Sądu Okręgowego Handlowego w Krakowi oraz członkiem Zakonu Rycerskiego Zakonu Bibliofilów, utworzonego przez prof. Kazimierza Witkiewicza oraz członkiem Kapituły Orderu Białego Kruka. Był opiekunem Wielkiej Pieczęci Zakonu i Kapituły Orderu Białego Kruka, cechmistrzem Cechu Introligatorów w Krakowie. Był też członkiem Państwowej Rady Oświecenia Publicznego przy Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz jednym z organizatorów Związku Oficerów Rezerwy i działaczem BBWR.

           Został wybrany posłem na Sejm IV kadencji (1935-1938) 13 439 głosami z listy państwowej z okręgu nr 80, obejmującego obwody I, II i III Krakowa. W kadencji tej należał do Parlamentarnej Grupy Krakowskiej (w której był sekretarzem). Pracował w komisjach: kontroli długów państwa (był jej zastępcą członka), przemysłowo-handlowej, skarbowej. Ponownie wybrany posłem na Sejm V kadencji (1938-1939) z listy państwowej z tego samego okręgu (nr 80). W kadencji tej należał do klubu OZN. Pracował w komisjach: budżetowej, komunikacji, przemysłowo-handlowej, regulacji, skarbowej i spraw zagranicznych.

           Po II wojnie światowej, od śmierci ojca kierował rodzinnym zakładem, a następnie po jego upaństwowieniu i przekształceniu w Spółdzielnię Przemysłu Artystycznego „Starodruk” pracował w niej jako konserwator.

          Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Orderem Białego Kruka, przyznawanym przez Kapitułę Zakonu Rycerskiego Zakonu Bibliofilów.

          Pochowany na Cmentarzu Rakowickim (kwatera FB, rząd zachodni, po prawej grobu Potulickich).

kalendarium

1911/1912 – ukończył austriacką szkołę ochotniczą 1. Brygady Artylerii w Krakowie

1914 – walczył w armii austriackiej na froncie rosyjskim

od 1918 II – służył na froncie włoskim jako oficer korpusu amunicyjnego 12. Brygady Artylerii Polowej

1918 X – powrócił do Polski

1918 – 1921 – walczył w Wojsku Polskim

1918 – 1923 – studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

1920 – w czasie wojny polsko-bolszewickiej uczestniczył w obronie Warszawy

1921 I – został bezterminowo urlopowany

1922 V – został przeniesiony do rezerwy w stopniu kapitana

1930 – 1936 – był opiekunem Wielkiej Pieczęci Zakonu i Kapituły Orderu Białego Kruka

1931 – otrzymał Złoty Krzyż Zasługi

1935 IX 8 – został wybrany posłem na Sejm IV kadencji (1935 - 1938)

1935 – 1936 – był zastępcą przewodniczącego komisji skarbowej

1936 – został wybrany do specjalnej komisji budowlanej

1938 – został ponownie wybrany posłem na Sejm V kadencji (1938 – 1939)

1938 – został wybrany do specjalnej komisji ds. samorządu miejskiego