Dzisiejsza data:

Teofil Januszewicz

(17 III 1796 Nieciesławice, Małopolska – 14 IV 1876 Paryż)

spiskowiec, działacz polityczny

biogram

           Członek loży masońskiej Przesąd Zwyciężony, był uczestnikiem powstania listopadowego, po jego upadku schronił się w Galicji, następnie wyjechał do Paryża. Przyjechał ponownie do Galicji, został członkiem Komitetu Narodowego w Krakowie (pełnił funkcję ministra spraw zewnętrznych), następnie Centralnej Rady Galicyjskiej we Lwowie.

            Po klęsce Wiosny Ludów ponownie na emigracji.

kalendarium

18l8 – został członkiem loży masońskiej Przesąd Zwyciężony

1830 – 1831 - uczestnik powstania listopadowego

1831 – 1832 – przebywał w Podgórzu, sporządził 2 sprawozdania z działalności administracyjnych władz województwa sandomierskiego

1832 – został działaczem tajnego Związku 21 (Dwudziestu Jeden)

1833 – został członkiem Związku Węglarstwa Polskiego, brał udział w przygotowaniach do wyprawy J. Zaliwskiego

1835 - współzałożyciel Stowarzyszenia Ludu Polskiego w Krakowie, członek Zboru Głównego Stowarzyszenia

1836 - w Paryżu, między innymi członek Towarzystwa Demokratycznego Polskiego i jego Centralizacji

1848 - ponownie w Galicji