Dzisiejsza data:

źródła

Królowie elekcyjni. Leksykon biograficzny, Kraków 1997;

Zbigniew Wójcik, Jan III Sobieski, Warszawa 1991;

Tadeusz Korzon, T. 1-3, Dola i niedola Jana Sobieskiego 1629 - 1674, Kraków 1898;

Chrapowicki Jan Antoni, Diariusz, Warszawa, cz.I 1978, cz. II 1988;

Pasek Jan Chryzostom, Pamiętniki, Wrocław, 1979