Dzisiejsza data:

rodzina

herbu Janina, syn Jakuba, kasztelana krakowskiego, i Zofii Teofili Daniłowiczówny, wnuczki hetmana wielkiego koronnego Stanisława Żółkiewskiego

                                  

Jan III Sobieski

Lata panowania 1674 - 1696

rodzeństwo: Marek, starosta krasnostawski i jaworowski; Katarzyna (?), żona księcia Władysława Dominika Zasławskiego Ostrogskiego, wojewody krakowskiego; Stanisław, zmarł w dzieciństwie; Stanisław, zmarł w dzieciństwie; Zofia, zmarła w dzieciństwie; Anna, zmarła w dzieciństwie
poślubił Marię Kazimierę, wdowę po Janie Zamoyskim
dzieci: Jakub Ludwik, poślubił Jadwigę, córkę Filipa, elektora Palatynatu; Adelajda; Teresa Kunegunda (żona elektora bawarskiego Maksymiliana Emanuela); Aleksander Benedykt; Konstanty Władysław; Jan; 4 córki
przez Turków zwany Lwem Lechistanu, a przez chrześcijan Obrońcą Wiary