Dzisiejsza data:

kalendarium

1307 – związał się z polityką księcia Władysława Łokietka

1310 – został kanonikiem krakowskim

1312 – 1321 – był proboszczem kościoła św. Michała na Wawelu

1313 – został kanclerzem kujawskim

1318 – kanclerz łęczycki

1319 - 1326 – pełnił funkcję proboszcza kościoła Mariackiego

1325 - odbył studia w Bolonii

1326 X 1 – został biskupem krakowskim

1327 VI 18 – uzyskał sakrę biskupią

1328 - wydał pierwsze statuty kapitulne

1331 - przeprowadził synod diecezjalny

1332 – 1342 - podejmował próby odzyskania jurysdykcji biskupiej nad Spiszem

1334 - rzucił klątwę na Kazimierza III Wielkiego i obłożył diecezję interdyktem

1339 - brał udział w procesach z zakonem krzyżackim

1339 – uposażył ołtarze w Katedrze Wawelskiej

1341 - otrzymał paliusz arcybiskupi, a dla swych następców uzyskał przywilej noszenia racjonału

1343 – został kolektorem świętopietrza w Polsce

1344 - wybudował i konsekrował kaplicę św. Jana Ewangelisty w Katedrze Wawelskiej

1346 - konsekrował prezbiterium w Katedrze Wawelskiej

 źródła:

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 2000

Łętowski Ludwik, Katalog biskupów, kanoników i prałatów krakowskich, Kraków 1852-1853