Dzisiejsza data:

biogram

           Pełnił funkcję doradcy Władysława Łokietka, od którego otrzymał wiele beneficjów (majątek powiększał między innymi przez kolonizację na prawie czynszowym) i Kazimierza III Wielkiego. Studiował prawo w Bolonii, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa. Został kanonikiem krakowskim, później także między innymi gnieźnieńskim, poznańskim i włocławskim. Brał aktywny udział w procesach i rokowaniach z zakonem krzyżackim. Rzucił klątwę na króla w obronie przywilejów biskupstwa krakowskiego, a diecezję obłożył interdyktem. Dla swych następców uzyskał u papieża Jana XXII, przyjaciela z lat studiów, przywilej noszenia racjonału. Kontynuował budowę Katedry Wawelskiej, uposażył kaplice i ołtarze. Ufundował kilka kościołów w diecezji krakowskiej - w Chrobrzanach, Dobrowodzie i Radłowie. Wieś Biskupice pod Wolbromiem nazwał swoim imieniem Jangrot.

          Pochowany w Katedrze Wawelskiej w kaplicy św. Jana Ewangelisty, po śmierci otoczony kultem.