Dzisiejsza data:

kalendarium

1279 IV 13 - w Kaliszu zmarł jej ojciec, Bolesław Pobożny
1292 XI 24 - zmarła Kinga, ciotka Jadwigi
1295 VI 26 - koronacja Przemysła II w Gnieźnie
1296 II 8 - w wyniku zamachu w Rogoźnie zmarł Przemysław II
1296 - urodziła syna Stefana
1297 - urodziła syna Władysława
1298 - urodziła córkę Kunegundę
1300 - Łokietek uchodzi z Polski, Jadwiga ukrywa się w Radziejowie u mieszczanina Gerka
1304 - Łokietek wraca do Polski i zaczyna wypierać Czechów
1305 I 1 - urodziła córkę Elżbietę
1305 - VI 21 - po długiej chorobie zmarł Wacław II
1306 - Łokietek zajmuje znaczną część Polski wraz z Krakowem
1306 - zmarł syn Stefan
1306 IX 1 - zjazd możnych szeregu dzielnic uznaje Łokietka księciem
1307 - Jadwiga zleca spisywanie cudów dokonanych przez Kingę
1307 - ucieczka Muskaty z Krakowa
1310 IV 30 - urodziła syna Kazimierza
1310 - zmarł syn Władysław
1311 - bunt wójta Alberta w Krakowie, Jadwiga dowodzi obroną Wawelu, kiedy jej mąż podążył na Węgry po pomoc
1312 - ślub Kunegundy, córki Jadwigi, i Bernarda księcia świdnickiego
1317 - początek starań Łokietka i Jadwigi o koronę
1320 I 20 - w Krakowie nastąpiła koronacja Władysława i Jadwigi. Koronę królewską otrzymała z rąk arcybiskupa gnieźnieńskiego Janisława oraz biskupów krakowskiego i poznańskiego
1320 III 7 - otrzymała od papieża Jana XXII uprawnienie przekraczania klauzuli klarysek krakowskich
1320 VIII 6 - ślub Elżbiety, córki Jadwigi, i Karola Roberta, króla Węgier
1325 IX 16 - ślub Kazimierza, syna Jadwigi, i Anny Aldony Litewskiej
1326 V 6 - zmarł Bernard, książę świdnicki, zięć Jadwigi
1328 - ślub Kunegundy, owdowiałej córki Jadwigi, i Rudolfa, księcia saskiego
1333 - ślub Andrzeja Węgierskiego, wnuka Jadwigi, Joanny, następczyni tronu neapolitańskiego
1333 III 2 - zmarł mąż Jadwigi Władysław Łokietek
1337 - wstępuje do zakonu klarysek w Starym Sączu