Dzisiejsza data:

(około 1266 – 10 grudnia 1339 Stary Sącz

królowa polska


rodzina

z dynastii Piastów

córka księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego i królewny węgierskiej Jolenty Heleny
poślubiła: około 1279 Władysława Łokietka, króla polski
dzieci:
            1. Stefan (po 1289 - 1306)
            2. Władysław (zmarł 1311 lub 1312)
            3. Kunegunda (przed 1298 – 9 IV 1331), poślubiła: (1) przed 1312 Bernard (około 1287 – 6 V 1326), książę świdnicki; (2) po 10 sierpnia 1328 Rudolf I (zmarł 21 III 1356), książę sasko - wittenberski (żonaty przedtem z Judytą, córką Ottona V Długiego, margrabiego brandenburskiego, później z Agnieszką, córką Ulryka I, hrabiego lindau - rupińskiego)
            4. Elżbieta (zmarła 29 XII 1380), poślubiła: 6 VII 1320 Karol I Robert (1288 – 6 VII 1342), król węgierski (żonaty przedtem z Marią, córką Kazimierza II, księcia bytomskiego i Beatryksą, córką Henryka VII, króla niemieckiego)
            5. Jadwiga (zmarła 3 czerwca między 1320 a 1323)
            6. Kazimierz III Wielki (30 IV 1310 – 5 XI 1370), król polski


biogram

           Wychowywana przez matkę w ascetycznej atmosferze pobożności i surowych obyczajów, co odpowiadało zwyczajom panującym na dworach polskich połowy XIII i początku XIV wieku. Prowadziła poważny i surowy tryb życia, oddawała się częstym praktykom religijnym.
           Była silną indywidualnością. Energiczna i przedsiębiorcza, wytrwale znosiła trudne koleje losu u boku małżonka. Ambitnie wspierała męża w jego karierze politycznej. Zachowały się liczne świadectwa dyplomatycznej działalności księżnej. Samodzielnie wydawała przywileje, dysponowała też główną pieczęcią państwa. Musiała więc cieszyć się zaufaniem męża. Jej rola wzrosła bardzo po koronacji.
           Po śmierci męża otrzymała ziemię sądecką jako oprawę wdowią, wraz z pełnią władzy namiestniczej. Po ostatecznym udzieleniu zgody na koronację synowej, wyjechała z Krakowa i przeniosła się do swego oprawnego Sącza. Przed samą śmiercią, mając ponad 70 lat przywdziała habit zakonny.
           Pochowana w klasztorze klarysek w Starym Sączu.


kalendarium

1279 IV 13 - w Kaliszu zmarł jej ojciec, Bolesław Pobożny
1292 XI 24 - zmarła Kinga, ciotka Jadwigi
1295 VI 26 - koronacja Przemysła II w Gnieźnie
1296 II 8 - w wyniku zamachu w Rogoźnie zmarł Przemysław II
1296 - urodziła syna Stefana
1297 - urodziła syna Władysława
1298 - urodziła córkę Kunegundę
1300 - Łokietek uchodzi z Polski, Jadwiga ukrywa się w Radziejowie u mieszczanina Gerka
1304 - Łokietek wraca do Polski i zaczyna wypierać Czechów
1305 I 1 - urodziła córkę Elżbietę
1305 - VI 21 - po długiej chorobie zmarł Wacław II
1306 - Łokietek zajmuje znaczną część Polski wraz z Krakowem
1306 - zmarł syn Stefan
1306 IX 1 - zjazd możnych szeregu dzielnic uznaje Łokietka księciem
1307 - Jadwiga zleca spisywanie cudów dokonanych przez Kingę
1307 - ucieczka Muskaty z Krakowa
1310 IV 30 - urodziła syna Kazimierza
1310 - zmarł syn Władysław
1311 - bunt wójta Alberta w Krakowie, Jadwiga dowodzi obroną Wawelu, kiedy jej mąż podążył na Węgry po pomoc
1312 - ślub Kunegundy, córki Jadwigi, i Bernarda księcia świdnickiego
1317 - początek starań Łokietka i Jadwigi o koronę
1320 I 20 - w Krakowie nastąpiła koronacja Władysława i Jadwigi. Koronę królewską otrzymała z rąk arcybiskupa gnieźnieńskiego Janisława oraz biskupów krakowskiego i poznańskiego
1320 III 7 - otrzymała od papieża Jana XXII uprawnienie przekraczania klauzuli klarysek krakowskich
1320 VIII 6 - ślub Elżbiety, córki Jadwigi, i Karola Roberta, króla Węgier
1325 IX 16 - ślub Kazimierza, syna Jadwigi, i Anny Aldony Litewskiej
1326 V 6 - zmarł Bernard, książę świdnicki, zięć Jadwigi
1328 - ślub Kunegundy, owdowiałej córki Jadwigi, i Rudolfa, księcia saskiego
1333 - ślub Andrzeja Węgierskiego, wnuka Jadwigi, Joanny, następczyni tronu neapolitańskiego
1333 III 2 - zmarł mąż Jadwigi Władysław Łokietek
1337 - wstępuje do zakonu klarysek w Starym Sączu


źródła

Balzer Oswald, Genealogia Piastów, Kraków, 2005