Dzisiejsza data:

(978 – II 1054 Kijów)

wielki książę kijowski

rodzina

z dynastii Rurykowiczów

Syn Włodzimierza Wielkiego i Rognedy

biogram

           Za jego czasów Ruś osiągnęła szczyt znaczenia i potęgi. Dbał o rozwój miast zwłaszcza Kijowa (ufundował między innymi archikatedrę Mądrości Bożej). Wprowadził zasadę senioratu jako porządek następstwa tronu po jego śmierci - dzielnica senioralna (księstwo kijowskie) miała przechodzi na każdego następnego seniora dynastii.
           Za jego panowania powstała Prawda Ruska - najstarsza część zbioru praw.

kalendarium

1015 - książę nowogrodzki

1018 - został pobity nad Bugiem przez Bolesława Chrobrego

1019 – 1054 - wielki książę kijowski
1031 - wyprawił się na Polskę i zajął Grody Czerwieńskie
1036 - pokonał Pieczyngów
1047 - pomógł Kazimierzowi I Odnowicielowi stłumić bunt Miecława na Mazowszu