Dzisiejsza data:

Maria Jaworska-Michałowska

(28 grudnia 1955 Kraków  ̶  21 maja 2013 Kraków)

architekt, pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Krakowskiej

rodzina

córka Juliana Jaworskiego, wiceprezydenta miasta Krakowa, i Teresy Jaworskiej z Prażmowskich

siostra Małgorzaty

dzieci: Katarzyna i Maciej Michałowski

biogram

           Po ukończeniu IX Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Wróblewskiego w Krakowie, studiowała na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.

           Po otrzymaniu dyplomu rozpoczęła pracę w Zarządzie Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa. Następnie pracowała w Przedsiębiorstwie Budowy Obiektów Użyteczności Publicznej Budopol-Kraków. Ukończyła Podyplomowe Studium Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki na Politechnice Krakowskiej.

           Z czasem rozwinęła również działalność artystyczną uwieńczoną między innymi wystawą malarską w Norwegii.

           Podjęła pracę na Politechnice Krakowskiej w Instytucie Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego, na Wydziale Inżynierii Lądowej, gdzie została adiunktem. Otrzymała tytuł doktora nauk technicznych, w dyscyplinie architektura i urbanistyka, w specjalności historia architektury i konserwacja zabytków.

           Pracowała też dodatkowo w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Była członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich.

           Została pochowana na Cmentarzu Rakowickim (kwatera L, rząd 22, miejsce 10) w Krakowie.

wybrane publikacje:

2000-2013 - autorka ponad 50 artykułów w recenzowanych czasopismach i referatów na krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe

2006 - praca doktorska pt. ,,Wpływ termomodernizacji na architekturę obiektów zabytkowych’’

2010 - monografia pt. ,,Inteligentna wrażliwość współczesnych ścian. Struktura-Organizacja-Funkcjonowanie’’, wyd. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków 2010

kalendarium

1974 - matura w IX LO w Krakowie

1979 - ukończyła studia na Politechnice Krakowskiej

1980-1983 - pracowała w Zarządzie Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa

1983-1985 - pracowała w Przedsiębiorstwie Budowy Obiektów Użyteczności Publicznej Budopol-Kraków

1985 - studia na Podyplomowym Studium Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki

1990-2000 - okres macierzyństwa i malarskiej aktywności

2000-2013 - praca naukowo-dydaktyczna na Politechnice Krakowskiej

2006 - obrona pracy doktorskiej

źródła

Nina Kowalska, ,,Rozdarcie’’, Cracoviana 3/7, s. 28-29, czerwiec / lipiec 1993, Kraków

dr inż. arch. Maria Jaworska-Michałowska - biogram w witrynie Pamięci Architektów Polskich