Dzisiejsza data:

Julian Jaworski

(22 stycznia 1926 Kosów   ̶  8 września 1975 Kraków)

mgr inż. elektryk, poseł na Sejm, wiceprezydent miasta Krakowa

rodzina

syn Władysława i Marii, z domu Staszyńska

brat Janiny i Henryka

poślubił: Teresa Jaworska z domu Prażmowska (1928 ̶ 2001)

córki: Maria i Małgorzata

biogram

           Urodził się w Kosowie, w południowo-wschodniej części II RP, w województwie stanisławowskim. Uczęszczał do gimnazjum w Stryju, którego nie ukończył z powodu wybuchu wojny. Po jej zakończeniu został przymusowo wysiedlony z polskich Kresów wraz z innymi Polakami. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce, studiował na Wydziale Elektromechanicznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

           Po studiach podjął pracę początkowo w Rafinerii Nafty w Trzebini, a następnie w Zjednoczeniu Rafinerii Nafty w Krakowie. Pracował jako adiunkt w Instytucie Odlewnictwa na AGH. Następnie był związany ze zorganizowanym przez siebie Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej (ZETO) w Krakowie, zajmując stanowisko dyrektora. Został wiceprezydentem miasta Krakowa. Funkcję tę sprawował aż do śmierci. Do jego kompetencji należało zajmowanie się kulturą, ochroną zdrowia i problemami gospodarki komunalnej.

           Był członkiem Stronnictwa Demokratycznego, radnym Miejskiej i Wojewódzkiej Rady Narodowej. Pełnił funkcję sekretarza Wojewódzkiego Komitetu SD w Krakowie, pracując równocześnie naukowo. Później został przewodniczącym Krakowskiego Komitetu SD. Jednocześnie był członkiem Centralnego Komitetu SD. Sprawował mandat posła na Sejm III kadencji z okręgu Nowy Sącz. Wybrano go na sekretarza Sejmu. Zasiadał w Komisji Przemysłu Ciężkiego, Chemicznego i Górnictwa.

           Pełnił funkcję prezesa Klubu Sportowego Cracovia.

           Odznaczony między innymi Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wyróżniony Złotą Odznaką ,,Za Pracę Społeczną Dla Miasta Krakowa’’.

           Został pochowany w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

kalendarium

1945 - został przymusowo wysiedlony z polskich Kresów

1948 - wstąpił do Stronnictwa Demokratycznego

1951 - ukończył studia na AGH w Krakowie

1951-1958 - był radnym MRN i WRN

1952 - podjął pracę w Rafinerii Nafty w Trzebini, a następnie w Zjednoczeniu Rafinerii Nafty w Krakowie

1955-1966 - pełnił funkcję sekretarza WK SD w Krakowie, równocześnie pracując naukowo

1961 - zaczął pracować jako adiunkt w Instytucie Odlewnictwa na AGH w Krakowie

1961-1965 - sprawował mandat posła na Sejm PRL III kadencji

1966-1971 - pełnił funkcję dyrektora Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej (ZETO) w Krakowie

1971-1975 - pełnił funkcję wiceprezydenta miasta Krakowa

20 XII 1972 - 25 IV 1973 - był prezesem KS Cracovia

1975 - został przewodniczącym Krakowskiego Komitetu SD

źródła

Profil na stronie Biblioteki Sejmowej

Roman Sady, Kraków i jego dzielnice 1945-2002, Kraków 2003

,,Echo Krakowa’’ , s. 1, nr 195, 9 września 1975