Dzisiejsza data:

Stefan Jurczak

(15 listopada 1938 Kraków – 2 czerwca 2012 Kraków)

polityk, związkowiec

rodzina

pochodził z rodziny robotniczej, syn Franciszka i Stefanii

żonaty, miał dwoje dzieci

biogram

           Po ukończeniu technikum mechanicznego pracował jako ślusarz, a następnie konstruktor i technolog w Zakładach Mechanicznych „Ponar” w Tarnowie, następnie został pracownikiem Huty im. Tadeusza Sendzimira – Zakład Przetwórstwa Hutniczego w Bochni.

           Został działaczem „Solidarności”, był jednym z liderów związku w Hucie im. Lenina i regionie małopolskim. Jeden z inicjatorów zaproszenia ks. Józefa Tischnera na I Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. W stanie wojennym został internowany na ponad rok, przebywał w obozach internowania między innymi w Iławie i Nowym Łupkowie. Po zwolnieniu działał w ścisłych podziemnych strukturach NSZZ „S”. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu, był przewodniczącym zarządu małopolskiego Komitetu Obywatelskiego, przewodniczył zarządowi Regionu Małopolska NSZZ „S”.

           Sprawował mandat senatora II i III kadencji z ramienia NSZZ „Solidarność” oraz IV kadencji z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność. Był jednym z inicjatorów powołania Ruchu na Rzecz Demokracji, został jej prezesem. Był też członkiem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

kalendarium

1973 – rozpoczął pracę w zakładzie w Bochni

1978 – wystąpił z ówczesnych związków zawodowych

1980 – rozpoczął działalność w Solidarności

1980 IX – poznał Józefa Tischnera

1981 XII 13 – 1982 XII 20 – internowany

1984 – ponownie aresztowany za działalność podziemną w strukturach „Solidarności”, pół roku spędził w więzieniu

1989 – uczestniczył w jednym z podzespołów w obradach Okrągłego Stołu

1989 – 1995 – przewodniczył zarządowi Regionu Małopolska NSZZ „S”

1991 – 2001 – sprawował mandat senatora

1998 – 2002 – radny sejmiku małopolskiego

2001 – bezskutecznie ubiegał się o reelekcję z ramienia Bloku Senat 2001

2003 – odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

2005 – podpisał deklarację poparcia Partii Demokratycznej – demokraci.pl

2006 – bezskutecznie ubiegał się o mandat radnego z Krakowa z listy komitetu wyborczego Jacka Majchrowskiego

2007 – był jednym z inicjatorów powołania Ruchu na Rzecz Demokracji

2011 – otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski