Dzisiejsza data:

Jan Paweł I

(17 X 1912 Włochy – 28 IX 1978 Watykan)

włoski duchowny katolicki

papież w dniach 26 VIII – 28 IX 1978

syn Giovanniego Luciani i Bortoli Tancon

W wieku 11 lat wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego w Feltre, a w 1928 do Wyższego Seminarium Duchownego w Belluno. 7 VII 1935 przyjął święcenia kapłańskie i został wikarym w rodzinnym Forno di Canale. Studiował na Uniwersytecie Gregoriańskim, gdzie uzyskał doktorat z teologii dogmatycznej. 27 XII 1958 papież Jan XXIII konsekrował go i powierzył mu stanowisko biskupa w Vittorio Veneto. 5 marca 1973 został wyniesiony do godności kardynalskiej. 26 VII 1978, po jednodniowym konklawe, obradujący kardynałowie wybrali go na papieża. Zmarł na atak serca.

Czytaj więcej …