Dzisiejsza data:

Innocenty XI

Benedetto Odescalchi

(19 V 1611 Como, Włochy – 12 VIII 1689 Rzym, Włochy)

duchowny katolicki, papież

rodzina

pochodził z rodziny patrycjuszowskiej

syn Livio Odescalchi, lombardzkiego kupca, i Paoli Castelli

biogram

           Pierwsze nauki pobierał w jezuickim kolegium w Como, gdzie też jako jeden z najlepszych uczniów został przyjęty do Sodalicji Mariańskiej. Mając 24 lata wstąpił na drogę kapłaństwa. Za pontyfikatu Urbana VIII wstąpił do służby papieskiej. Zajmował stanowisko protonotariusza, prefekta Kamery Apostolskiej, gubernatora Maceraty, komisarza finansowego w marchii Ankony. Innocenty X mianował go kardynałem i uczynił legatem w Ferrarze. Został konsekrowany na biskupa Novary, sprawował różne obowiązki w kongregacjach rzymskich. Wiódł życie surowe, niemal odosobnione.
            Został obrany papieżem w wieku 65 lat, po śmierci Klemensa X. Jego pontyfikat był jednym z ważniejszych w dziejach Kościoła. Zmienił styl życia swojego dworu: zaniechał wystawnych przyjęć i życia ponad stan, jak to było wówczas w powszechnym zwyczaju na dworach panujących. Zabiegał o morale duchownych. Nawoływał do ewangelicznego kaznodziejstwa, katechizowania, ścisłego przestrzegania ślubów zakonnych, stosowania rygorystycznych kryteriów przy doborze kandydatów na księży i biskupów. Walczył o sprawną administrację kościelną. Podjął reformę finansowa Państwa Kościelnego, ograniczył liczbę kupowanych stanowisk urzędniczych i przeprowadził drastyczne reformy skarbowe.
            Doprowadził do układu króla Polski Jana III Sobieskiego z Leopoldem I, cesarzem, w wyniku którego doszło do wspólnej akcji pod Wiedniem i zwycięstwa nad Turkami. Jako wyraz wdzięczności papież ustanowił święto Imienia Maryi, obchodzone do dzisiaj 12 września jako wspomnienie dowolne. Zdeptanie potęgi tureckiej, zagrażającej Europie, było poniekąd ukoronowaniem jego pontyfikatu.
             Po zwycięstwie pod Wiedniem Jan III Sobieski przesłał papieżowi chorągiew Kara Mustafy ze słowami: "Venimus, vidimus, Deus vicit" - "Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył". Innocenty XI przekazał w podzięce królowi Polski symboliczny miecz w drogocennej pochwie i nadał Sobieskiemu tytuł „defensor fidei” - obrońcy wiary.
           W ciągu 13 lat pontyfikatu Innocenty XI kreował na dwóch konsystorzach 43 kardynałów, wśród których byli Polacy Michał Stefan Radziejowski i Jan Kazimierz Denhoff.

kalendarz

1636 - 1638 - studiował w Rzymie na uniwersytecie Sapienza, by następnie na uniwersytecie w Neapolu uzyskać podwójny doktorat z prawa kościelnego i cywilnego
1639 - zajmował stanowisko prefekta Kamery Apostolskiej
1644 - został gubernatorem Maceraty
1645 III 6 - papież Innocenty X mianował go kardynałem i uczynił legatem w Ferrarze
1676 IX 21 - został wybrany na papieża, przyjął imię Innocentego XI

1680 IX 10 – skierował brewe do komisarza generalnego kapucynów, w którym, przychylając się do próśb Jana III Sobieskiego, zezwala na założenie w Polsce dwóch hospicjów kapucynów w Krakowie i w Warszawie
1685 II 24 - beatyfikował Szymona z Lipnicy
1686 IX 2 - mianował na kardynałów między innymi Michała Stefana Radziejowskiego i Jana Kazimierza Denhoffa