Dzisiejsza data:

(XII wiek)

biskup - kardynał Frascati

rodzina

pochodził z Tusculum

biogram

           Legat papieża Kaliksta II, posiadał pełnomocnictwa od papieża dotyczące reorganizacji Kościoła w Polsce.
           Zatwierdził posiadłości i przywileje nadane klasztorowi tynieckiemu: pierwsze króla Bolesława Śmiałego, dające podstawy ekonomiczne bytu klasztorowi, drugie (prawdopodobnie z 1105 roku) królowej Judyty salickiej, drugiej żony Władysława Hermana, a także pobierane od ludności chłopskiej dziesięciny kościelne ze wsi klasztornych, przekazanych opactwu tynieckiemu przez biskupa krakowskiego Radosta, a więc w czasach panowania Bolesława Krzywoustego. Owocem rozmów z Bolesławem Krzywoustym było również utworzenie diecezji z siedzibą we Włocławku, którą później połączono z diecezją w Kruszwicy.
           Wraz z kardynałem Idzim przybył do Polski eremita Bernard, zwany Hiszpanem, który udał się do Wolina, gdzie rozpoczął pracę ewangelizacyjną. Niestety nie spotkała się ona z większym zainteresowaniem ze strony Pomorzan i zakończyła się niepowodzeniem.
           Z jego osobą łączy się od XIX wieku sprawę powstania diecezji lubuskiej.

kalendarium

od 1123 V - przebywał w Polsce
przed 1124 V - udał się na Węgry