Dzisiejsza data:

Józefa Hennelowa

(1 kwietnia 1925 Wilno - 22 sierpnia 2020 Kraków)

krytyk literacki, publicystka, działaczka społeczno–polityczna

rodzina

córka Józefa Golmont i Jadwigi Jachimowicz

żona Jacka Witolda Hennela (1925–2014), fizyka jądrowego

dzieci: Agnieszka (ur. 1955), Teresa (ur. 1956) i Franciszek (ur. 1962)

biogram

           W czasie II wojny światowej brała udział w tajnym nauczaniu w Wilnie, należała do „Szarych Szeregów”. Studiowała na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, po wojnie zamieszkała w Krakowie, kontynuowała studia na Wydziale Humanistycznym UJ. Związała się z „Tygodnikiem Powszechnym” pełniąc funkcję pracownika redakcji, a następnie sekretarza redakcji i zastępcy redaktora naczelnego. Autorka licznych recenzji literackich, artykułów na tematy społeczno–kulturalne oraz cykli felietonów. W czasach PRL współpracowała z Polskim Porozumieniem Niepodległościowym, zajmowała się działalnością odczytową.

           Działa w licznych organizacjach i stowarzyszeniach. Laureatka wielu nagród i odznaczeń.

wybrane publikacje:

1956 - monografia Juliusz Osterwa (z J. Szaniawskim)

1973 - U nas w rodzinie

1977 - My rodzice

2012 Otwarty, bo powszechny

kalendarium

1946 - zamieszkała w Krakowie

1947-1951 - studiowała polonistykę na UJ

1948 V - 1953 - członek redakcji „Tygodnika Powszechnego”

1954-1956 - pracownik krakowskiego oddziału Wydawnictwa Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

1957–2008 - ponownie w „Tygodniku Powszechnym"

1963 – została członkiem krakowskiego Klubu Inteligencji Katolickiej i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich następnie zastępca redaktora naczelnego

1974 - odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi

1980-1982 - członek Zarządu Oddziału Krakowskiego SDP

1981 - współpracowała z „Tygodnikiem Solidarność"

1981-1982 - zastępca przewodniczącego Stowarzyszenia Opieki nad Więźniami „Patronat"
1987-1989 - współpracownik Komisji Pomocy ks. K. Jancarza w Mistrzejowicach 1989 - 1993 - posłanka na sejm z ramienia Komitetu Obywatelskiego NSZZ „Solidarność"

1990 – została członkiem SKOZK

1990 – była członkiem rady założycielskiej ROAD

1992 - otrzymała od „Gazety Krakowskiej” tytuł Człowieka Roku

1995-1996 - członek Rady Programowej Radia Kraków

1998 – została członkiem Rady Etyki Mediów

2013 – została przez prezydenta B. Komorowskiego odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

źródła:

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 2000