Dzisiejsza data:

Jerzy Harasymowicz

Harasymowicz – Broniuszyc

(24 VII 1933 Puławy – 21 VIII 1999 Kraków)

poeta

biogram

           Przez dłuższy czas przebywał na Sądecczyźnie, pracując jako robotnik leśny. Debiutował w tygodniku „Życie Literackie", był założycielem grupy literackiej Muszyna, współzałożycielem krakowskiej grupy literackiej Barbarus.

           Po osiedleniu się w Krakowie wydał swój pierwszy tomik Cuda, autor ponad 50 tomów poezji. Główne motywy jego twórczości to przyroda Podkarpacia, krajobrazy Bieszczad, kraina Łemków z opuszczonymi cmentarzami i cerkiewkami, ludowe zwyczaje, Kraków jako miasto zabytków, lecz także ubogich dzielnic i przedmieść z ich zanikającym folklorem.

          Autor nawiązuje do minionej kultury polskiej, zwłaszcza okresu średniowiecza i baroku, bohaterskich i tragicznych wydarzeń narodowej historii, wydał ponadto zbiory wierszy utrzymanych w konwencji baśniowej, fantasyczno-groteskowej, wiersze o współczesności. Często powracał do czasów dzieciństwa, stworzył genealogię rodzinną, autor utworów dla dzieci, opracował antologie poezji poświęconej Krakowowi.

           Laureat nagrody literackiej im. S. Piętaka i nagrody Fundacji im. Kościelskich.

wybrane utwory:

1956 – tomik Cuda

1957 - Powrót do kraju łagodności

1958 - Przejęcie kopii

1958 - Wieża melancholii

1962 - Ma się pod jesień

1962 - Bajka o królewnie, co spać nie chciała

1966 - Pastorałki polskie
1969 - Madonny polskie

1972 - Bar Na Stawach

1975 - Barokowe czasy

1976 - Banderia Prutenorum

1977 - Polowanie z sokołem

1983 - Wiersze sarmackie

1984 - Klękajcie narody

1985 - Na cały regulator

1986 - Wiersze beskidzkie

1988 - Ubrana tylko w trawy połonin

1988 - Młody Kraków

1989 - Piszemy nasz Kraków

kalendarium

1955 XII 18 - W świątecznym numerze "Życia Literackiego" (nr 51) opublikowano kolumnę wierszy młodych poetów: Mirona Białoszewskiego, Stanisława Czycza, Bohdana Drozdowskiego, Jerzego Harasymowicza i Zbigniewa Herberta. Wiersze przeszły do historii jako „debiut pięciu”. Wisława Szymborska, która kierowała w latach 1953 - 1966 działem poezji w „Życiu Literackim”, jako jedyna poparła wtedy propozycję Artura Sandauera opublikowania tych wierszy

1957 - założyciel grupy literackiej Muszyna, współzałożyciel krakowskiej grupy literackiej Barbarus

1967 - laureat nagrody literackiej im. S. Piętaka

1971 – laureat nagrody Fundacji im. Kościelskich

1975 – laureat głównej Nagrody Ministra Kultury i Sztuki

czytaj więcej …