Dzisiejsza data:

Stanisław Handzlik

(21 I 1943 Marcyporęba - )

działacz "S" huty

biogram

           Został operatorem sprzętu ciężkiego w Hucie im. Lenina, a po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących w Nowej Hucie, walcownikiem na wydziale Walcownia Zgniatacz.
           W „Solidarności” był przewodniczącym Komitetu Robotniczego Walcowni Zgniatacz, wiceprzewodniczącym KRH w HiL, odpowiadał za pion informacyjno-poligraficzny i kultury. Został wiceprzewodniczącym RKS Małopolska ukonstytuowanego w HiL.
           Po pacyfikacji strajku w ukryciu, organizował struktury podziemne „S”, został wiceprzewodniczącym RKW Małopolska, jednym z sygnujących nazwiskiem dokumenty RKW. Aresztowany, został skazany na 4 lata więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych, osadzony w ZK w Krakowie i Wrocławiu. Na mocy amnestii został zwolniony. Był działaczem Obywatelskiej Inicjatywy w Obronie Praw Człowieka przeciw Przemocy. Ponownie aresztowany, został skazany na 2 miesiące aresztu za udział w manifestacjach majowych. Ponownie aresztowany za działalność antywyborczą. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB.
           Został członkiem jawnej Komisji Robotniczej Hutników, pozostającym w kontakcie z działającą na terenie HiL tajną Tymczasową Komisją Robotniczą Hutników. Był członkiem Komisji Interwencji i Praworządności Regionu Małopolska oraz uczestnikiem strajku w HiL, członkiem KS. Po pacyfikacji strajku pozostał w ukryciu. Został wybrany do Komitetu Robotniczego Hutników, był organizatorem i pierwszym szefem biura Krajowej Sekcji Hutnictwa „S”. Został delegatem na WZD Regionu Małopolska i II KZD w Gdańsku. Był członkiem Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego w wyborach prezydenckich. Był działaczem UD, UW, SKL, obecnie w PO. Był radnym Miasta Krakowa.

kalendarium

1959 - 1981 - był pracownikiem Huty im. Lenina
1966 - został technikiem - walcownikiem na wydziale Walcownia Zgniatacz
1980 IX - 1990 XII - był członkiem Solidarności
1981 - został wiceprzewodniczącym KRH w HiL
1981 XII 13 - 16 - był wiceprzewodniczącym RKS Małopolska
1982 I - został wiceprzewodniczącym RKW Małopolska
1982 VI 24 - został aresztowany
1984 VI - na mocy amnestii z 1983 roku został zwolniony
1984 XI - został działaczem Obywatelskiej Inicjatywy w Obronie Praw Człowieka przeciw Przemocy
1985 V 3 - ponownie aresztowany, skazany na 2 miesiące aresztu za udział w manifestacjach 1 i 3 V 1985
1985 X - ponownie aresztowany za działalność antywyborczą
1985 XI - zwolniony
1986 X 23 - został członkiem jawnej Komisji Robotniczej Hutników
1987 - 1989 - był członkiem Komisji Interwencji i Praworządności Regionu Małopolska
1988 IV 29 - 1988 V 4 - był uczestnikiem strajku w HiL, członkiem KS
1988 V 16 - był współtwórcą jawnego Komitetu Organizacyjnego Solidarności HiL
1989 IV - został wybrany do Komitetu Robotniczego Hutników
1990 - został delegatem na WZD Regionu Małopolska i II KZD w Gdańsku
1990 - był członkiem Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego w wyborach prezydenckich
1990 - 1994 - był w UD
1991 - został radnym Miasta Krakowa
1991 - 1993 - był posłem na Sejm RP z listy UD
1994 - 1997 - członek UW
1994 - 2002 - był przewodniczącym Rady Miasta
1997 - wstąpił do SKL

czytaj więcej ...