Dzisiejsza data:

Kasper Hochfeder

(? Heiligbrunn, Bawaria – po 1517)

wędrowny drukarz niemiecki

biogram

           Po raz pierwszy jako samodzielny drukarz pojawia się w Norymberdze, gdzie wytłoczył 57 znanych dziś druków łacińskich i niemieckich, między innymi zapewne także Breviarium ecclesiarum Cracoviensis, Gnesnensis et Posnaniensis. Przeniósł się do Metzu, gdzie wydrukował 10 dzieł, między innymi Boccaccia.

           Prawdopodobnie na zaproszenie J. Hallera pojawił się w Krakowie, w jego kamienicy urządził pierwszą stałą drukarnię, w której wytłoczył 34 znane dziś druki, między innymi kilka dzieł Jana z Głogowa oraz pierwszy mszał drukowany w Polsce Missale Wratislaviense.

           Większość jego druków stanowiły podręczniki dla potrzeb Akademii Krakowskiej. Po pewnym czasie odstąpił swój warsztat Hallerowi, nie porzuca jednak założonego przez siebie warsztatu lecz prowadzi go przez jakiś czas jako kierownik techniczny, pod firmą Hallera. Opuszcza ostatecznie Kraków i przenosi się ponownie do Metzu, gdzie wytłoczył jeszcze 36 druków.

           Jego warsztat dysponował wieloma krojami pism i używał ponad 200 drzeworytów.

wybrane druki:

1494? - Breviarium ecclesiarum Cracoviensis, Gnesnensis et Posnaniensis

1505 - Missale Wratislaviense

1517 jego nakładem ukazało się w Lyonie Breviarium Metense

kalendarium

1491 – 1498 - wytłoczył w Norymberdze 57 znanych dziś druków łacińskich i niemieckich

1499 – 1501 - wydrukował w Metzu 10 dzieł

1502 lub 1503 - pojawił się w Krakowie

1503 – 1505 – w Krakowie wytłoczył 34 znane dziś druki

1503 VI 10 – najwcześniejszym przez niego podpisanym i dokładnie datowanym drukiem w okresie krakowskim jest Franciszka Nigera Compendiosa ars de epistolis

1505 – wydrukował pierwszy mszał drukowany w Polsce Missale Wratislaviense

1505 VII 1 – ostatni krakowski druk przez niego podpisany to Georgicorum liber

1505 - odstąpił swój warsztat Hallerowi

1505 – 1508 – pracował u Hallera jako kierownik techniczny

1509 – zaczyna ponownie tłoczyć druki w Metzu