Dzisiejsza data:

źródła:

Królowie elekcyjni. Leksykon biograficzny, Kraków 1997

Grzybowski Stanisław, Henryk Walezy, Wrocław 1980

Serwański Maciej,Henryk III Walezy w Polsce. Stosunki polsko-francuskie w latach 1566-1576, Kraków 1976