Dzisiejsza data:

Zygmunt Hübner

(23 III 1930 Warszawa – 12 I 1989 Warszawa)

aktor, reżyser, pedagog

           Objął stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego Starego Teatru w Krakowie. Dążył do zbudowania w Krakowie jednej z najlepszych scen dramatycznych w kraju. Angażował do pracy w teatrze najlepszych i najzdolniejszych artystów: reżyserów, aktorów, kompozytorów i scenografów. Złożył dymisję ze stanowiska dyrektora gdy doszło do poważnych ingerencji cenzury w repertuarze.

1963 IV 27 – 1969 – dyrektor Starego Teatru

1967 – Złota Odznaka za zasługi dla Krakowa

1968 – nagroda Miejskiej Rady Narodowej w Krakowie za całokszałt osiągnięć twórczych

więcej:

biografia …

culture …

Krystyna Janda ...