Dzisiejsza data:

Fryderyk I Hohenzollern

(1371 Norymberga – 20 IX 1440 Cadolzburg)

elektor Brandenburgi

1421 III 23 – przybył do Krakowa omawiać między innymi sprawę ślubu jego syna Fryderyka z Jadwigą, córką Władysława Jagiełły

1421 IV 8 – w Krakowie zawarł z królem Polski Władysławem sojusz zaczepno-odporny przeciwko zakonowi krzyżackiemu