Dzisiejsza data:

Jerzy Wilhelm Hohenzollern

(13 XI 1595 Cöln, obecnie Berlin – 1 XII 1640 Królewiec)

książę pruski

rodzina

syn Jana Zygmunta, elektora brandenburskiego, księcia Prus i Anny Hohenzollern, córki Albrechta Fryderyka

poślubił 24 VII 1616 w Heidelbergu Elżbietę Charlottę Wittelsbach

biogram

           Objął rządy jeszcze za życia ciężko chorego ojca. Był władcą przeciętnym, niezdolnym do prowadzenia samodzielnej polityki, zależnym od silniejszych państw, głównie Szwecji, Austrii i Polski.

kalendarium

1620 – przyczynił się do wydania kodeksu pruskiego prawa Preußisches Landrecht

1635 - Polska w osobie Jerzego Ossolińskiego przejęła namiestnictwa nad Prusami Książęcymi

1621 IX – złożył hołd lenny z Prus Książęcych Zygmuntowi III Wazie

1633 III 21 - jego posłowie złożyli homagium nowemu królowi Polski, Władysławowi IV

źródła:

Sebastian Haffner, Prusy bez legendy: Zarys dziejów, Warszawa 1996

Stanisław Salmonowicz, Prusy, Warszawa 1998