Dzisiejsza data:

Amon Leopold Göth

(11 II 1908 Wiedeń – 13 IX 1946 Kraków)

funkcjonariusz NSDAP, komendant obozu w Płaszowie

rodzina

syn Amona Göth i Berty Schwendt
żonaty, dwukrotnie rozwiedziony
ojciec dwojga dzieci

biogram

           Ukończył szkołę rolną i dwa semestry rolnictwa w Wiedniu.
           Wziął udział w nieudanym puczu w Wiedniu, następnie zbiegł do Niemiec by uniknąć aresztowania. Powrócił do Wiednia, został przeszkolony w SS i został komendantem obozu w Płaszowie.
           Po objęciu stanowiska w Płaszowie, Göth uczestniczył w likwidacji getta żydowskiego w Krakowie, ponadto czynnie uczestniczył w likwidacji gett w Bochni, Rzeszowie, Przemyślu a także w Tarnowie, którą dowodził samodzielnie i podczas której własnoręcznie zamordował około 50 osób. W Krakowie mieszkał w tzw. Czerwonym Domu, przedwojennej willi przy ul. Heltmana 22.
           Według ustaleń Najwyższego Trybunału Narodowego ofiarami selekcji przeprowadzanych w obozie płaszowskim na jego osobisty rozkaz było około 1 000 osób, a w doraźnych egzekucjach dokonanych osobiście przez niego i jego najbliższych współpracowników około 500.
           Po klęsce III Rzeszy został aresztowany przez Amerykanów, następnie jako zbrodniarza wojennego oddano władzom polskim. W następstwie wszczętego postępowania zapadł wyrok w którym sąd uznał go winnym zarzucanych mu czynów i skazał na karę śmierci oraz konfiskatę mienia. Wyrok wykonano przez powieszenie.

kalendarium

1925 - wstąpił do HitlerJugend
1932 - 1933 - należał do austriackiego SS
1933 - zbiegł do Niemiec, skąd przemycał pieniądze, broń i informacje do Austrii
1934 VII 25 - bierze udział w nieudanym puczu nazistowskim w Wiedniu, zbiegł do Niemiec
1938 X - powrócił do Wiednia
koniec 1939 - został przeniesiony do Polski
1940 III 5 - powołany został do wojska z przydziałem do broni SS, w której przeszedł przeszkolenie w piechocie
1943 II 13 - objął stanowisko komendanta obozu pracy w Płaszowie. Przybył tam ze sztabu Dowódcy SS i policji w dystrykcie lubelskim. Jego przełożony w tym urzędzie, Odilo Globocnik, był w tym czasie dowódcą "Aktion Reinhard"
1944 IX 13 - za rabowanie mienia zamordowanym Żydom został aresztowany przez Gestapo. Wywieziony z Krakowa wraz z uciekającymi władzami z Hansem Frankiem na czele, znalazł się w więzieniu na terenie Niemiec, gdzie kontynuowano śledztwo.
1945 I - zwolniony z powodu choroby (cukrzyca), udał się do sanatorium SS w Bad Tölz
1946 VIII 26 - został postawiony przed Najwyższym Trybunałem Narodowym w Krakowie
1946 IX 5 - zapadł wyrok w którym sąd uznał go winnym zarzucanych mu czynów i skazał na karę śmierci oraz konfiskatę mienia
1946 IX 13 - wyrok wykonano przez powieszenie