Dzisiejsza data:

Józef Gajewicz

(12 III 1944 Wymysłów - )

polityk, doktor nauk technicznych, działacz PZPR, prezydent Krakowa

biogram

           Ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej, uzyskał następnie stopień naukowy doktora nauk technicznych. Pracował w Przedsiębiorstwie Budownictwa Wodno - Inżynieryjnego "Hydrobudowa", następnie w Krakowskim Zjednoczeniu Budownictwa Przemysłu Materiałów Budowlanych.
           Aż do rozwiązania należał do PZPR. Został pracownikiem politycznym Komitetu Dzielnicowego PZPR Kraków - Zwierzyniec. Był kolejno zastępcą kierownika i kierownikiem wydziału budownictwa i gospodarki komunalnej Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Krakowie. Pracował w Komitecie Centralnym partii w Warszawie, był też pierwszym sekretarzem komitetu krakowskiego PZPR.
           Powrócił do Krakowa, obejmując stanowisko wiceprezydenta miasta oraz przewodniczącego Komisji Planowania. Następnie został powołany na urząd prezydenta Krakowa, pełnił tę funkcję do grudnia 1982. Z ramienia PZPR sprawował mandat posła IX i X kadencji.
           Należał do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, zasiadał we władzach miejskich tego ugrupowania.

kalendarium

1963 - został członkiem PZPR
1964 - 1967 - pracował w Przedsiębiorstwie Budownictwa Wodno - Inżynieryjnego "Hydrobudowa"
1967 - 1971 - pracował w Krakowskim Zjednoczeniu Budownictwa Przemysłu Materiałów Budowlanych
1971 - ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej
1971 - został pracownikiem politycznym komitetu dzielnicowego PZPR Kraków - Zwierzyniec
1976 - 1979 - pracował w Komitecie Centralnym partii w Warszawie
1979 - powrócił do Krakowa, obejmując stanowisko wiceprezydenta miasta oraz przewodniczącego Komisji Planowania
1980 IX 25 - 1982 XII – prezydent Krakowa
1981 - 1986 - był zastępcą członka KC PZPR
1982 - 1989 - I sekretarz Komitetu Krakowskiego PZPR
1985 - 1991 - poseł na Sejm IX i X kadencji