Dzisiejsza data:

kalendarium

1933 – była uczestnikiem Światowego Zlotu Skautingu (Jamboree) w Gödöllö na Węgrzech

1935 – uczestniczyła w Jubileuszowym Zlocie w Spale

1937 – 1938 – brała udział w jamboree w Finlandii i w Stanach Zjednoczonych Ameryki

1944 IX 25 i 26 – brała udział w zwycięskiej bitwie pod Jamną

1945 I – przeprowadziła się do Krakowa

1946 - ukończyła Studio Aktorskie przy Teatrze im. Juliusza Słowackiego

1946 X 13 – debiutowała rolą Pani Nocy w Niebieskim ptaku Maurice'a Maeterlincka w reż. Marii Billiżanki w Teatrze dla Dzieci „Wesoła Gromadka” w Krakowie

1946 – 1959 – występowała na deskach Starego Teatru

1947 – ukończyła Wydział Aktorski w krakowskiej Państwowej Szkole Dramatycznej

1949 – została wykładowcą krakowskiej PWST

1956 – debiutowała na ekranie rolą w filmie Trzy kobiety

1959 – 1961 – była kierownikiem artystycznym Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach

1960 – ukończyła reżyserię dramatu w krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego

1962 – 1963 i 1971 – 1987 pracowała w Teatrze im. J. Słowackiego

1962 – 1971 – była dyrektorem i kierownikiem artystycznym Teatru Rozmaitości

1965 – przeprowadziła się na krakowski Kazimierz, zamieszkał na ulicy Miodowej

1973 – została profesorem PWST

1987 – przeszła na emeryturę, ale dalej była czynna zawodowo

2009 XI 20 – wystąpiła po raz ostatni w wieku 92 lat na deskach Teatru Słowackiego w Krakowie w roli Laury w Epilogu w Kordianie J. Słowackiego