Dzisiejsza data:

(XII/XIII wiek)

kardynał, legat papieża Honoriusza III

biogram

Jako wysłannik papieża Honoriusza III objeżdżał Czechy, Morawy, Miśnię, Danię i Polskę.

Gdy przybył do Krakowa, biskup Iwo Odrowąż postanowił, w porozumieniu ze św. Jackiem i jego towarzyszami, skorzystać z obecności dostojnika Kościoła, i wyznaczył na dzień św. Grzegorza, patrona kardynała, całą uroczystość poświęcenia kościoła oraz objęcia klasztoru przez Braci.

Uroczystość miała wspaniały przebieg i wywołała wielkie wzruszenie wśród wiernych. Pod jej wpływem bratanek kardynała Grzegorza, słynny profesor prawa kanonicznego w rzymskiej uczelni, Jakub de Crescentiis poprosił o przyjęcie do krakowskiego zgromadzenia.

Jakub był wzorowym zakonnikiem i oddał później polskim Dominikanom i polskiemu Kościołowi wielkie usługi, czego dowodem jest list Grzegorza IX, pisany dziesięć lat później, w którym to liście papież powierza Jakubowi sprawę biskupstwa na Rusi.

kalendarium

1223 III 12 - uczestniczył w poświęceniu kościoła św. Trójcy przez biskupa Iwo Odrowąża