Dzisiejsza data:

Anonim zwany Gallem

(XI wiek – po 1116)

autor najstarszej kroniki dziejów Polski, cudzoziemiec

Biogram

           Praktycznie niewiele o nim wiadomo. Informacje, które posiadamy, są jedynie domysłami, snutymi na podstawie skąpych wzmianek autobiograficznych w Kronice.
           Żył w czasach Bolesława III Krzywoustego. Prawdopodobnie urodził się między 1050 - 1060 rokiem. Przebywał w prowansalskim klasztorze Saint Gilles, ośrodku kultu św. Idziego, a następnie w jego filii - opactwie Samogyvár na Wegrzech. W Polsce osiadł na początku XII wieku.
Był mnichem, prawdopodobnie benedyktynem. Doskonale obeznany z historią Węgier i geografią ich południowo - zachodniego pogranicza, żywił kult dla św. Idziego, biegle władał językiem łacińskim i posługiwał się artystyczną forma literacką.
           Kronikę napisał prawdopodobnie na życzenie kanclerza Michała Awdańca. Możliwe, że po śmierci kanclerza Michała prowadził kancelarię książęcą.
           Wybitny renesansowy (XVI wiek) dziejopis, biskup Marcin Kromer, w którego posiadaniu znajdował się jeden z ocalałych do dziś dnia rękopisów Kroniki, napisał uwagę na marginesie: Niniejszą historię napisał Gall, mnich jakiś zapewne, jak można wnosić z przedmów, który żył za czasów Bolesława III. Od tego czasu przyjęło się nazywanie Anonima Gallem.
           Jego kronika, pisana po łacinie, złożona z 3 ksiąg, obejmuje dzieje władców Polski do 1113 roku, była wielokrotnie wykorzystywana przez kronikarzy polskich (Wincenty Kadłubek, Jan Długosz, Marcin Kromer), stanowi do dziś cenne źródło do dziejów średniowiecznej Polski. 
           Nazwę Kronikarza Galla nosi ulica w V dzielnicy Łobzów, prowadzi od ulicy Juliusza Lea do ulicy Kazimierza Wielkiego.

Kalendarium

1112 - Kronika Polska część I - zawiera dzieje do narodzin Bolesława Krzywoustego
1112 - Kronika Polska część II - obejmuje lata 1086 - 1109
1116 - Kronika Polska część III - przedstawia czyny Bolesława Krzywoustego po 1109 roku i urywa się na 1112 roku
1749 - po raz pierwszy kronika ogłoszona została drukiem przez Gotryda Lengnicha, gdańskiego historyka

1821 - ukazała się w Warszawie w tłumaczeniu polskim pd tytułem Historia Bolesława III

1851 - Chronicae Polonorum. Jan Szlachtowski, Rudolf Koepke Hannover

1952 - Anonima tzw. Galla Kronika czyli dzieje książąt i władców polskich. Karol Maleczyński, Kraków, Edycja na podstawie Rękopisu Zamoyskich, Rękopisu Sędziwoja i Rękopisu Heilsberskiego