Dzisiejsza data:

Stefan Mieczysław Grzybowski

(16 XI 1902 Zator koło Oświęcimia – 25 XI 2003 Rabka Zdrój)

prawnik, pedagog

rodzina

syn Stefana, lekarza, i Zofii z Karczyńskich

brat Konstantego (1901 – 1970), prawnik, żona Krystyna Estreicher

biogram

           Studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie również się doktoryzował.
           W czasie II wojny światowej przebywał w obozie jenieckim w Niemczech.
           Był postacią zasłużoną dla polskiej i europejskiej cywilistyki. Wielką wiedzę, biegłość i umiejętność w dziedzinie prawa łączył z talentem nauczyciela oraz życiową mądrością duchowego przewodnika. Współtworzył Międzyuczelniany Instytut Wynalazczości UJ. Redaktor "Studiów Cywilistycznych", "Krakowskich Studiów Prawniczych" i "Kwartalnika Prawa Prywatnego".
           Był autorem ponad 400 publikacji z dziedziny prawa cywilnego, prawa spółdzielczego, prawa dóbr niematerialnych, prawa pracy a nawet teorii prawa. Odznaczony między innymi Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką miasta Krakowa, medalami "Za wojnę 1918 - 1920", im. Kopernika PAN, Merentibus UJ.
           Pochowany na wiejskim cmentarzu w Orawce.

wybrane publikacje:

1946 - Prawo małżeńskie
1948 - Prawo pracy
1956 - Prawo wynalazcze
1957 - Ochrona dóbr osobistych
1973 - Prawo autorskie
1974 - System prawa cywilnego. Część ogólna
1976 - Prawo cywilne. Zarys prawa rzeczowego
1980 - Prawo rodzinne

kalendarium

1926 - ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim
1926 - 1937 - pracował jako sędzia w Nowym Sączu i Krakowie
1927 - uzyskał doktorat
1930 - został asystentem UJ
1937 - został docentem prawa cywilnego UJ
1948 - 1952 - wykładowca i rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie (obecny Uniwersytet Ekonomiczny)
1948 - 1973 - pełnił funkcję kierownika Katedry Prawa Cywilnego UJ
1949 - uzyskał tytuł profesora
1956 - 1958 - prorektor UJ
1958 - 1962 - rektor UJ
1961 IV 29 - wmurował kamień węgielny pod nowe skrzydło Biblioteki Jagiellońskiej
1981 - został kierownikiem Społecznej Rady Legislacyjnej oraz Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych "Solidarności"
1990 - został członkiem PAU

1991 – przez prezydenta Lecha Wałęsę odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski

źródła:

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 2000