Dzisiejsza data:

Edward Gierek

(6 I 1913 Porąbka koło Sosnowca – 29 VII 2001 Cieszyn)

polityk, działacz komunistyczny

rodzina

z rodziny górniczej

żona: Stanisława z domu Jędrusik (1918 – 2007)

dzieci:

Adam (ur. 1938), profesor inżynier, polityk

Zygmunt (1940 – 1940?)

Jerzy (ur. 1942)

biogram

           Wyjechał do Francji, gdzie pracował w kopalni węgla, a następnie działał w związkach zawodowych. Za udział w strajku został wysiedlony do Polski, odbył służbę wojskową i po ślubie wyjechał do Belgii, do pracy w górnictwie węglowym. Pełnił tam funkcję przewodniczącego Rady Narodowej Polaków i organizował Związek Patriotów Polskich. W czasach okupacji niemieckiej działał w belgijskim ruchu oporu, w tzw. Witte Brigade.

           Po powrocie do kraju wstąpił do PPR, później PZPR, został jednym z sekretarzy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach, posłem na sejm, wszedł do KC PZPR. Został I sekretarzem KW PZPR w Katowicach.

           Władzę zdobył w wyniku wydarzeń grudniowych, po obaleniu W. Gomułki. Uzyskał poparcie aparatu partyjnego a szczególnie Edwarda Babiucha i Franciszka Szlachcica. Realizował politykę modernizacyjną gospodarki Polski w oparciu o zagraniczne kredyty i rozwój współpracy z państwami Europy Zachodniej.

           Źle wykorzystywane inwestycje, wzrastające zadłużenie kraju doprowadziły do załamania gospodarczego.

           Po powstaniu NSZZ "Solidarność" został zmuszony do ustąpienia, na skutek rozliczeń wewnętrznych, usunięto go z partii komunistycznej.

          W pamiętnikach fiasko swej polityki tłumaczył spiskiem otoczenia.

wybrane publikacje:

1990 – wspomnienia opracowane przez J. Rolickiego Edward Gierek: Przerwana dekada

1991 - Edward Gierek: Replika

1993 – pamiętniki Smak życia

kalendarium

1923 – 1934 – mieszkał we Francji

1926 – rozpoczął pracę w kopalni węgla

1931 – wstąpił do Francuskiej Partii Komunistycznej

1934 – został wysiedlony do Polski

1937 IV 10 – poślubił Stanisławę

1937 – 1948 – pracował w Belgii

1949 – 1954 – był sekretarzem w KW PZPR w Katowicach

1952 – został posłem na Sejm

1954 – 1956 – był kierownikiem Wydziału Przemysłu Ciężkiego KC PZPR

1956 – 1964 – był członkiem Sekretariatu PZPR

1957 III – został I sekretarzem KW PZPR w Katowicach

1968 III – udzielił poparcia Gomułce

1970 XII – przyjął stanowisko I sekretarza KC PZPR

1976 – wszedł do Rady Państwa PRL

1976 II – wprowadził do konstytucji PRL artykuły o kierowniczej roli PZPR i nienaruszalności sojuszu z ZSRR

1977 III 25 - z "gospodarską wizytą" przybył do krakowskich hutników

1980 IX – został zmuszony do ustąpienia ze stanowiska I sekretarza KC PZPR

1981 VII – został usunięty z partii

1981 XII 13 – po ogłoszeniu stanu wojennego został na kilka miesięcy internowany

czytaj więcej:

dzieje.pl ….

dziennikłódzki ...