Dzisiejsza data:

Ferdynand I

(19 IV 1793 Wiedeń – 29 VI 1875 Praga)

cesarz austriacki, król Czech

rodzina

najstarszy syn Franciszka I i Marii Teresy, księżniczki Obojga Sycylii
ożeniony z Marią Anną, córką króla Sardynii Wiktora Emanuela I, pozostał bezdzietny

biogram

           Był ostatnim koronowanym królem Czech.
           Z powodu upośledzenia umysłowego i epilepsji cesarz nie był sam w stanie rządzić swoim imperium. Sprawami państwowymi kierował kanclerz mianowany przez Franciszka I, baron książę Klemens Lothar von Metternich oraz rada regencyjna złożona z kilku ministrów i książąt - krwi. Formalnie jednak Ferdynand I nie został ubezwłasnowolniony i oficjalnie sprawował rządy. W czasie Wiosny Ludów Ferdynand I za namową Feliksa Schwarzenberga abdykował po czym opuścił Wiedeń. Resztę życia spędził mieszkając w zamku królewskim w Pradze.
           Został pochowany w Krypcie Cesarskiej w Kościele Kapucynów w Wiedniu.

kalendarium

1830 - koronowany na króla Węgier jako Ferdynand V
1835 - przejął po ojcu koronę Cesarstwa Austriackiego, Królestwa Lombardzko - Weneckiego i Wenecji oraz Królestwa Czeskiego
1848 - abdykował na rzecz Franciszka Józefa I, swojego bratanka