Dzisiejsza data:

Helena Maria Fik

(29 XII 1903 Brzesko – VI 1943 Oświęcim)

nauczycielka

rodzina

z domu Moskwa

mąż Ignacy

córka Marta

biogram

           W pamięci swoich uczennic pozostała jako pisarka. Najbardziej znana jest jej piękna nowela "Zegarmistrz Mateusz". Tworzyła krótkie nowelki, a także bajki dla dzieci, pełne refleksyjności, zamyślenia, bardzo subtelne i całkowicie odbiegające od normalnego, tradycyjnego wtedy typu bajki.

           Miała wielkie poczucie humoru, lubiła żarty, lubiła satyrę, i parodię, sama jednak nigdy na zajęciach z młodzieżą nie żartowała, śmiała się niewiele, była zawsze jakby trochę oddalona. Mimo to w jej charakterze leżała jakaś wielka siła i stanowczość. Organizowała różne spotkania literackie, w czasie których odczytywała jedno krótkie swoje opowiadanie. Czytała matowym, jednolicie akcentującym głosem, poważnie, jakby dla siebie, nie "pod publiczność". Swoje utwory drukowała w "Gazecie Literackiej", a następnie w prasie codziennej.

           Aresztowana przez gestapo w Krakowie za działalność konspiracyjną, została wywieziona do obozu w Oświęcimiu, gdzie zmarła na tyfus.

kalendarium

1927 – 1931 - była nauczycielką gimnazjum w Nowym Bytomiu, a następnie gimnazjum w Pszczynie

1936 – 1938 - uczyła w prywatnej szkole zawodowej w Katowicach, a potem w gimnazjum w Mysłowicach

1939 IX – zamieszkała wraz z mężem w Krakowie, gdzie brała czynny udział w życiu konspiracyjnym

1942 X 28 – została aresztowana przez Gestapo