Dzisiejsza data:

Albert Maria Forster

(26 VII 1902 Fürth, Bawaria 28 II 1952 Warszawa)

funkcjonariusz hitlerowski

biogram

           Będąc przed II wojną światową szefem NSDAP w Gdańsku doprowadził do opanowania miasta przez hitlerowców. Jako namiestnik utworzonej prowincji Gdańsk - Prusy Zachodnie (Danzig - Westpreussen) obejmującej między innymi ziemie polskiego Pomorza odpowiedzialny był za zbrodnie popełnione przez Niemców na ludności polskiej i żydowskiej w czasie okupacji na terenie podległej mu prowincji. Uznany za zbrodniarza wojennego został skazany na karę śmierci przez powieszenie i stracony.

kalendarium

1923 - wstąpił do NSDAP
1930 - mianowany szefem okręgu partii narodowo - socjalistycznej (Gauleiter) na terenie Wolnego Miasta Gdańska

1938 V 13 – odwiedził Kraków
1939 - 1945 - namiestnik (Reichsstaathalter) utworzonej prowincji Gdańsk - Prusy Zachodnie
1946 - wydany Polsce przez alianckie władze okupacyjne Niemiec
1948 - sądzony przez Najwyższy Trybunał Narodowy, skazany na karę śmierci przez powieszenie, następnie stracony

czytaj więcej ...