Dzisiejsza data:

Fryderyk August

Sprawiedliwy

(23 XII 1750 Drezno – 5 V 1827 Drezno)

elektor saski, król, książę warszawski

rodzina

syn Fryderyka Krystiana i Marii Antoniny Walpurgis
wnuk Augusta III
poślubił:
1. - Amalia Wittelsbach (1752-1828)
dzieci:
córka Maria Augusta Nepomucena (1782-1863) uznana w 1791 roku za "polską infantkę" i dziedziczkę tronu

biogram

          Po dojściu do władzy doprowadził do rozwoju gospodarczego i kulturalnego Saksonii zniszczonej wojną siedmioletnią.
          Przewidziany przez Konstytucję 3 Maja na następcę Stanisława Augusta Poniatowskiego, nie przyjął tronu polskiego wskutek sprzeciwu Rosji.
Wystąpił początkowo jako sojusznik Prus, ale po ich klęsce pod Jeną zawarł przymierze z Napoleonem I. Na podstawie traktatów tylżyckich został księciem warszawskim. Na rzeczywisty bieg wydarzeń nad Wisłą miał wpływ niewielki, stale przebywając w Saksonii i tylko kilkakrotnie odwiedził Księstwo, władzę wykonawczą przelewał na Radę Ministrów, jego faktycznym pełnomocnikiem stał się Feliks Łubieński. Wyjednał u Napoleona uwolnienie księstwa od spłaty części wierzytelności (wynoszących około 21 milionów franków - tzw. sumy bajońskie).
          W Krakowie przebywał kilka dni z żoną i córką, zatrzymując się w drodze z Drezna do Warszawy. Został niezwykle uroczyście przyjęty, rezydował w pałacu „Pod Baranami”, zwiedził Katedrę Wawelską i kopalnię w Wieliczce, złożył wizytę na uniwersytecie i w mieście żydowskim na Kazimierzu, wziął udział w nabożeństwie w Katedrze w dniu św. Stanisława i balu w Sukiennicach. Po przyjeździe do Warszawy, podpisał dekret ogłaszający Kraków wolnym miastem handlowym.
          Pod naciskiem kongresu wiedeńskiego zrzekł się tytułu księcia warszawskiego i musiał zgodzić się na utratę niemal połowy terytoriów Saksonii.
Do końca życia pozostał przychylny Polakom.
           Został pochowany w Katedrze w Dreźnie.

kalendarium

1768 - objął rządy po okresie regencji sprawowanej przez matkę
1769 - poślubił Amalię Wittelsbach
1792 - pod presją Rosji i Prus nie przyjął ofiarowanej mu przez Sejm Czteroletni korony polskiej
1806 - wystąpił jako sojusznik Prus przeciw Napoleonowi
1807 - został księciem warszawskim
1810 V 7 - 12 - przebywał w Krakowie
1810 V 8 - wziął udział w nabożeństwie w Katedrze w dniu św. Stanisława
1810 V 9 - wziął udział w balu w Sukiennicach
1810 VI 9 - podpisał dekret ogłaszający Kraków wolnym miastem handlowym
1815 - zrzekł się tytułu księcia warszawskiego
1815 V 22 - wydał pożegnalną proklamację do Polaków

czytaj więcej ...