Dzisiejsza data:

Ludwig von Foullon

(17?? – 1796 Galicja)

generał

kalendarium

1794 V 28 – mianowany na stopień generał majora

1794 VII 01 – 16 – dowodził obroną wojsk austriackich w Landrecies

1796 I 5 – wkroczył na czele wojsk do Krakowa rozpoczynając pierwszą okupację austriacką