Dzisiejsza data:

Edward Fierich

(12 sierpnia 1817 Sambor – 13 listopada 1896 Kraków)

prawnik

rodzina

syn Trauguta i Pauliny z Münnich

poślubił: Ksawera Kołodziejska

dzieci:

Franciszek Ksawery (1860-1928), prawnik, żona Helena Hupka

Maurycy (1856-1889), prawnik

biogram

           Do szkoły uczęszczał we Lwowie, tam też ukończył studia prawnicze i uzyskał doktorat na Uniwersytecie Lwowskim. Pracował przez kilka lat w Prokuratorii Skarbu, następnie w administracji we Lwowie.

           Uzyskał nominację na profesora zwyczajnego UJ. Prowadził wykłady z postępowania cywilnego i prawa administracyjnego austriackiego, a dodatkowo także z prawa handlowego i wekslowego. Miał opinię dobrego wykładowcy, cieszył się popularnością wśród nauczycieli akademickich i wśród studentów. Czterokrotnie był dziekanem Wydziału Prawa, pełnił też funkcję rektora.

           Wraz ze Stefanem Kuczyńskim (1811–1887) i Emilianem Czyrniańskim (1824–1888), wziął udział w pierwszym zaprotokółowanym polskim eksperymencie dowodzącym możliwości poruszenia stołu jedynie przy pomocy położonych na nim dłoni złączonych małymi palcami. Eksperyment ten został przeprowadzony w domu dziekana Katedry Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Antoniego Sławikowskiego (1796–1870). Protokół potwierdzający samoistne obroty stołu opublikował Stefan Kuczyński w 87 numerze „Czasu”

           Był członkiem Komisji Prawniczej AU.

           Pochowany na cmentarzu Rakowickim (kwatera Ab, rząd zachodni, miejsce 3, grobowiec rodzinny).

wybrane publikacje:

1863 - O ważności zobowiązania wekslowego z podpisem przez pełnomocnika położonym

1869 - Powszechny kodeks handlowy wraz z ustawą, , wprowadzającą go w życie i wszelkimi postanowieniami doń się odnoszącymi, bądź uzupełniającymi, bądź objaśniającymi

kalendarium

1839 - ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Lwowskim

1839–1846 - pracował w Prokuratorii Skarbu

1845 – uzyskał doktorat na UL

1846–1849 – pracował w administracji we Lwowie

1850 - uzyskał nominację na profesora zwyczajnego UJ

1850-1890 - prowadził wykłady z postępowania cywilnego

1850–1855 – prowadził wykłady także prawa administracyjnego

1852–1859, 1866-1867, 1876-1877 i 1885-1886 – pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa UJ

1853 IV 14 - wziął udział w pierwszym zaprotokółowanym polskim eksperymencie dowodzącym możliwości poruszenia stołu jedynie przy pomocy położonych na nim dłoni złączonych małymi palcami

1872–1873 – pełnił funkcję rektora UJ

1873 – został członkiem Komisji Prawniczej AU

1890 – przeszedł na emeryturę

źródła:

Jan Gwiazdomorski, Edward Fierich, w: Polski Słownik Biograficzny, tom VI, Kraków 1948