Dzisiejsza data:

Fryderyk Friedlein

(3 sierpnia 1817 Kraków – 12 maja 1885 Kraków)

introligator

rodzina

z rodziny Friedleinów

syn Jana Jerzego Fryderyka (1771-1834) i Teresy Gleixner (1776 XI 9 Brün, Austria -1863),

rodzeństwo:

          Daniel Edward (1802-1855), żona Fryderyka Kochet (1807-1845), dzieci Joanna Augusta (1833- zmarła w młodości), Edward Józef (1831-1917), prezydent m. Krakowa;

           Teresa Wilhelmina (1803-1873), mąż doktor Karol Zawadziński (1800- ?), dzieci: Julia (1834-?), mąż profesor Dominik Sofroniusz Tymiński (1820-?), Władysław Szczepan (1841-1886), zawiadowca stacji w Warszawie Kolei Warszawsko-Terespolskiej, żona Ludwika Felicja Pancer (1853-1893), Stanisław – lekarz w Ciężkowicach;

           Emilia Augusta Maria (1805-1842), mąż Wojciech Józef Majer (1806-1861), prezes Trybunału Wolnego Miasta Krakowa, dzieci: Stanisław, sędzia powiatowy w Kętach, Teodora, mąż Grabowski, Maria (1835-?), mąż Józef Friedlein;

           Franciszek Ferdynand Salezy (1807-1842), sędzia pierwszej instancji Trybunału Wolnego Miasta Krakowa, żona Zuzanna Klara Tekla Krzyżanowska, dzieci: Ludwik Fryderyk Contius (1834-?) i Czesław Daniel (1836-?);

          August (1808-1891), zegarmistrz, żona Karolina Choroszkiewicz (1816-1872), dzieci: Karol (zmarł w 1902), Marianna Florentyna (1845-?), Ludwina (1846-?), Feliks Hilary (1849-?);

          Rudolf Fryderyk (1811-1873), księgarz, żona Karolina Regina Gebethner (1824-1852), dzieci: Karolina Paulina (1845-?), mąż złotnik-jubiler Edward Nitsch (1837-?), Maria Julia (1848-?), mąż Józef Goebelt inspektor Teatru Wielkiego w Warszawie, Kamila Anna (1850-?), mąż doktor Henryk Kowalski z Chrzanowa;

           Zygmunt (1814-1882), leśniczy w Jaworznie, żona Louise Mannert;

           Karolina Józefa (1816-1872), mąż Józef Grzegorz Majer (1808-1899), brat Wojciecha;

          Jan Józef (1818-1855), złotnik, żona Józefa Walter (1810-?), dzieci Jan Brunon (1845-?) i Julian Daniel (1848-1926);

          Karol (1818-1902), złotnik, żona Marianna Leitner? czy Launer? (?-1845);

poślubił Marię z Waniewiczów (1834-1898), mieli córkę Teresę, która odziedziczyła po ojcu introligatornię

biogram

           Uczył się w Gimnazjum Św. Anny oraz w warsztacie ojca. Po śmierci ojca podróżował po Europie, pracował między innymi w Wiedniu, Brnie, Paryżu, Londynie, Brukseli i Lizbonie. Po powrocie przejął prowadzony przez matkę warsztat introligatorski ojca (odziedziczony po jego śmierci). Przed 1870 sprzedał wyposażenie pracowni J.A. Kutrzebie. 

kalendarium

1834 – wyzwolony

1834 – odziedziczył warsztat ojca

1835-1844 - podróżował po Europie

1845 - przejął prowadzony przez matkę warsztat ojca
1852-1858 oraz 1862-1865 - starszy cechu introligatorów

1853-1856 - introligator kontraktowy BJ

źródła:

Jan Adamczewski, Krakowskie rody, Kraków 1994

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 2000